• Globaal het gebied waar de Brede School moet komen

    Google

Plan Brede School Spijk aangepast

SPIJK Tegen het plan Brede school Spijk lopen drie beroepsschriften bij de Raad van State. Eén daarvan richt zich op de geluidsoverlast van het stemgeluid van spelende kinderen. Daarom komt er nu een extra geluidswerende voorziening.

door Wim Timmermans

Het 'Manifest van Lingewaal' is opgesteld door de vroegere gemeente Lingewaal. Met het doel de dorpen klaar te maken voor de toekomst. Onderdeel van het manifest is de bouw van een brede school in Spijk.

Tegen het plan zijn drie beroepschriften ingediend bij de Raad van State. Een daarvan richt zich op het stemgeluid van spelende kinderen. Dat levert geluidsoverlast op. Een van de naburige woningen kan vergunningsvrij worden uitgebreid. Op die uitbreiding kan het effect van de geluidsoverlast van spelende kinderen te groot zijn.

Vroeger hoefde daar bij het opstellen van een bestemmingsplan geen rekening te worden gehouden. Nu moet dat wel. Daardoor dreigt een zogenaamde vernietiging van het bestemmingsplan voor de brede school. Om dat te voorkomen, past de raad van West Betuwe het bestemmingsplan aan. Er wordt een geluidwerende voorziening van 2,5 meter hoog in de plannen opgenomen.

In de Voorronde-vergadering, waarin de gemeenteraad zich een oordeel vormt, sprak mevrouw Vreekamp in. Volgens haar rammelde het plan. „In het bidbook staat wat we in Spijk willen koesteren: de Linge, de rust en het schooltje. Nu komt er een grote nieuwe school met allerlei voorzieningen midden in het dorp. Dat gaat onder meer ten koste van de verkeersveiligheid." Een kwart van de leerlingen komt volgens haar van buiten Spijk en zelfs deels van buiten de provincie.

Zij gaf aan veel medestanders in het dorp te hebben. Het leidde tot stevige reacties van voormalige Lingewaal-bestuurders. Dittie van Zee (CDA) wierp tegen dat het manifest van Lingewaal met de inwoners van Spijk is opgesteld. Inclusief de plannen voor de nieuwe school.

Uiteindelijk bleek alleen het geluidsprobleem nog ter discussie te staan. Niet de plannen voor de school. Die waren, zo bracht Gert Jan van Ochten (VVD) in, al in 2018 door de raad van Lingewaal vastgesteld.

De raad kon zich vinden in de geluidoplossing en stelde het voorstel vast.