• Geplande locate azc Geldermalsen. Hondsgemet.

Plan voor centrum 1500 asielzoekers Hondsgemet Geldermalsen

GELDERMALSEN Het college van B en W van de gemeente Geldermalsen wil medewerking verlenen aan de komst van een asielzoekerscentrum voor 1500 personen. En dit voor de duur van 10 jaar.

De geplande locatie is ten noorden van de Plettenburglaan op het het nog niet ontwikkelde deel van het bedrijventerrein Hondsgemet langs de A15. Het is de bedoeling dat het azc er in de tweede helft van 2016 staat.

Het nieuws heeft binnen enkele uren nadat het per abuis was gelekt door de VVD-factie geleid tot veel onrust op social media in het Geldermalsense. Op Twitter is de tendens nog positief, op Facebook voerden de negatieve reacties de boventoon, met al snel een anti-AZC-pagina. Daarbij moet worden aangetekend dat hier ook al snel een pagina in het leven werd geroepen die steun betuigt aan de komst van een AZC naar Geldermalsen.

Het college zegt positief te staan ten aanzien van het verzoek van het provinciaal bestuur en het Centraal Orgaan Asielzoekers. Hiermee wil het college een actieve bijdrage leveren aan de uitvoering op lokaal niveau van het Bestuursakkoord Verhoogde Asielinstroom zoals dat op 27 november 2015 door het Kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is overeengekomen.

Verder zegt het college zich te realiseren dat het hier gaat om een ingrijpende beslissing met een grote impact op de directe woon-/werkomgeving. Vandaar dat de gemeenteraad nadrukkelijk wordt gevraagd het collegestandpunt positief te onderschrijven. De gemeenteraad zal hierover in het openbaar vergaderen tijdens een ingelaste raadsvergadering op woensdagavond 16 december, aanvang 20.00 uur.

Voor de informatievoorziening richting de gemeenschap heeft het college een uitgebreid communicatieplan opgesteld. Direct omwonden en eigenaren van aangrenzende percelen zijn inmiddels op de hoogte gesteld.

Toegankelijkheid raadsdebat

Aangenomen wordt, dat er grote belangstelling bestaat voor het bijwonen van het openbare raadsdebat. Vanwege de beperkte omvang van de raadszaal zal er waarschijnlijk niet voor iedereen plaats zijn. De vergadering is daarom uitsluitend toegankelijk voor direct omwonenden, eigenaren van aangrenzende percelen en inwoners van de gemeente Geldermalsen. Belangstellenden moeten zich hiervoor, onder vermelding van naam en adres, vooraf aanmelden via griffie@geldermalsen.nl en daarbij tegelijkertijd aangegeven of zij al dan niet gebruik willen maken van het spreekrecht. Bij binnenkomst wordt aanmelding gecontroleerd en legitimatie gevraagd. Bij een volle zaal kan het debat via een groot scherm ook in de hal van het gemeentehuis worden gevolgd. Ook de hal kent echter haar beperkingen. Wanneer het maximaal aantal toe te laten bezoekers is bereikt zal helaas de deur voor andere belangstellenden moeten worden gesloten. Het debat is dan op hoofdlijnen nog wel te volgen via het gemeentelijke twitterkanaal www.twitter.com/gemgeldermalsen

Informatiemarkt

Steunt de gemeenteraad het collegestandpunt dan zal met het COA moeten worden gesproken over de voorwaarden waaronder de gemeente medewerking wil verlenen. Zodra hierover overeenstemming is bereikt, wordt de samenleving stap voor stap meegenomen in de uitwerking. Als eerste organiseert de gemeente dan samen met het COA in de tweede week van januari een informatiemarkt. Dit informatietraject vinden beide partijen erg belangrijk. Bewust is daarom besloten hier niet al in de laatste weken van dit jaar mee van start te gaan. Dan zijn mensen immers op vakantie of druk met de feestdagen.

Meer informatie

Voor het stellen van vragen heeft de gemeente een speciaal mailadres in het leven geroepen: azc@geldermalsen.nl Daarnaast is hiervoor, naast buiten de normale openstellingstijden extra telefonische bereikbaarheid georganiseerd op zaterdag 12 december a.s. van 10.00 tot 12.00 uur. Tenslotte is uitgebreide achtergrondinformatie te vinden op www.geldermalsen.nl/vluchtelingen