• Gerard Kievit (SGP) neemt het woord in de commissie Grondgebied, met rechts naast hem Annet IJff (PvdA)

    Neeltje van Triest
  • Commissievoorzitter Johan van den Brink (links) en griffier Max Vermeulen

    Neeltje van Triest

''Plannen Avri moeten een kans krijgen''

GELDERMALSEN De leden van de commissie Grondgebied in Geldermalsen waren het er met z'n allen over eens: de nieuwe plannen van de Avri moeten een kans krijgen. Waarbij aangetekend dat er vooral aandacht moet zijn voor goede communicatie richting de burgers. Daarnaast mag wethouder Van Meygaarden in de algemene vergadering van de Avri aandacht vragen voor het apart inzamelen van wegwerpluiers en ander incontinentiemateriaal.

door Neeltje van Triest

@Neeltjevt

De Avri heeft onlangs een blik in de toekomst geworpen en ziet in het jaar 2020 100 kilo restafval per persoon als de leidraad. In 2025 moet dit verder gereduceerd zijn naar 30 kilo. Het huidige inzamelsysteem is het uitgangspunt en er zijn twee varianten ontwikkeld om door te zetten in de toekomst.

Bij variant 1 komen er overal ondergrondse containers voor het restafval. Hierbij betaalt men per inworp. De oude grijze container wordt gebruikt voor de huidige plasticinzameling. Bij Variant 2 wordt eenmaal in de vier weken restafval ingezameld, maar krijgt men wel een extra container voor plastic voor de deur. In stadscentra komen er ondergrondse containers en wordt het plastic in een zak wel wekelijks opgehaald. Volgens de Avri is bij variant 2 niet helemaal bewezen dat de beoogde 75 kilo restafval haalbaar is.

Ashley Karsemeijer (D66) gaat voor optie 1, maar vreest dat in de praktijk iedereen vier bakken voor de deur krijgt. Ook ziet ze graag dat wegwerpluiers en ander incontinentiemateriaal apart wordt verwerkt. Gerard Kievit (SGP) wil niet zomaar de grijze container afschaffen. Annet IJff (PvdA) vind goede communicatie erg belangrijk ,,De mensen mogen niet ervaren dat dit negatief is, want ook de plasticzakkenproblematiek wordt opgelost.''

Bert van Erkom (Leefbaar Geldermalsen) hoopt niet dat er straks voor het plastic moet worden betaald. Henk van Heusden (CDA) ,,Binnen maximaal 250 meter mijn afval kwijt? Bij mijn appartement levert 10 meter soms al problemen op. En in het buitengebied is een vierde container altijd verstandig.''

Wethouder Van Meygaarden wijst erop dat de nieuwe regeling voortvloeit uit afspraken met hogere overheden. Momenteel zijn al ondergrondse containers op sommige plekken aanwezig en daar is aanzienlijk minder rommel te zien. Tijdens de overkoepelende vergadering van de Avri spreekt hij zijn voorkeur uit voor variant 1 en zal voorstellen om extra aandacht te genereren voor wegwerpluiers en ander incontinentiemateriaal.