• De motie die Frank Broedelet namens de VVD indiende, werd weggestemd.

Plannen H. Kuijkstraat blijven zoals ze zijn

GELDERMALSEN - De VVD-fractie vroeg in de raadsvergadering van vanavond nogmaals aandacht voor de verkeerssituatie in de Herman Kuijkstraat. Frank Broedelet: ,,We roepen het college op om, samen met de projectontwikkelaar, op korte termijn met een voorstel te komen dat recht doet aan de verkeersveiligheid van alle weggebruikers en de parkeerproblematiek in de omgeving van de Herman Kuijkstraat.''

 

door Sophie van Hogendorp

@sophiehogendorp

 

In de vergadering van de commissie Grondgebied van dinsdag 17 maart bleken meerdere partijen moeite te hebben met de verkeerssituatie in de Herman Kuijkstraat. In de raadsvergadering van vanavond kwam dit echter niet tot uiting. De motie van de VVD werd gesteund door oppositiepartijen LeefbaarGeldermalsen, D66 en PvdA. De gehele coalitie liet echter weten dat ze hier niet achter staan. Kees van Werkhooven (Dorpsbelangen): ,,Als coalitie zijn we het erover eens dat het plan van aanpak dat er nu ligt, voldoende zekerheid geeft om tot een goede verkeersoplossing te komen. Kijkend naar project kan je vaststellen dat er niet eerder gebouwd kan zijn dan in 2017 en dat er dus ruim voldoende tijd is om een passende oplossing te vinden.'' Door het standpunt van de coalitie kreeg de motie van de VVD te weinig stemmen en is deze niet aangenomen.

 

Lees meer in het Nieuwsblad Geldermalsen van donderdag 2 april.