• Wethouder Wiendels.

    gemeente geldermalsen

Plannen voor realisatie nieuwbouw sociale woningen uitgesteld

GELDERMALSEN Een uitgewerkt plan van aanpak waarin duidelijk wordt op welke plaatsen er wanneer en hoeveel sociale huurwoningen gerealiseerd moeten zijn voor zowel statushouders als eigen inwoners. Dat hadden de leden van de commissies Samenleving en Grondgebied dinsdagavond willen zien. In plaats daarvan deelde verantwoordelijk wethouder Niko Wiendels mee dat hij het plan pas eind mei aan de gemeenteraad voorlegt. 'De reden is dat we ervoor kiezen om de samenleving voor besluitvorming mee te nemen.'

door Sophie van Hogendorp

t @sophiehogendorp

Verschillende commissieleden uitten hierover hun ongenoegen. Zo vindt Annet IJff (PvdA) dat dit uitstel niet strookt met de urgentie die op het onderwerp zat. Jos Rietbergen (Leefbaar Geldermalsen) vraagt zich af of er van uitstel ook afstel gaat komen. Wethouder Wiendels: 'Ik begrijp uw reactie en vind het zelf ook vervelend dat het zo lang duurt. Maar dat is te verklaren door de complexiteit van het project. Bijvoorbeeld op het gebied van kosten, bestemmingsplannen en communicatie.'

De wethouder benadrukte dat het belangrijk is om inwoners mee te nemen in de besluitvorming. Daarom zijn er informatieavonden gepland om de plannen die het college nu heeft met omwonenden te bespreken. De input van de omwonenden wordt dan meegenomen in het definitieve plan van aanpak dat de gemeenteraad eind mei voorgeschoteld krijgt.

Op zich een mooi plan, maar ook hier zitten haken en ogen aan voor de commissieleden. Zo moesten meerdere commissieleden nu bijvoorbeeld van inwoners horen wat er gaande was en konden ze, omdat ze niet op de hoogte waren, vragen van deze inwoners niet beantwoorden. Dit moet in de toekomst anders was de unanieme mening. Tot vijf keer toe vroegen de commissieleden de wethouder dan ook toe te zeggen dat hij informatie over gevoelige onderwerpen die hij met inwoners deelt voortaan ook met hen wil delen. De wethouder leek de noodzaak hiervan niet echt in te zien maar besloot de discussie uiteindelijk met de woorden: 'U krijgt de informatie morgen.'

Lees meer in het Nieuwsblad Geldermalsen van donderdag 9 maart.