• Rias Immink
 • Ab Donker
 • Ab Donker
 • Ab Donker
 • Ab Donker
 • Ab Donker
 • Ab Donker
 • Ab Donker
 • Ab Donker
 • Ab Donker
 • Ab Donker
 • Ab Donker
 • Ab Donker
 • Ab Donker
 • Ab Donker

Politici gaan akkoord met Totaalplan Spoor

GELDERMALSEN/TRICHT Het ziet ernaar uit dat de Geldermalsense gemeenteraad akkoord gaat met het onlangs door het college van burgemeester en wethouders gepresenteerde Totaalplan Spoor. Dat blijkt uit de vergadering van de commissie Grondgebied van dinsdagavond. Inwoners van Tricht laten in een reactie weten dit niet te accepteren en naar de Raad van State te stappen.

 

door Sophie van Hogendorp

@sophiehogendorp

 

Voorafgaand aan de vergadering probeerden deze inwoners nogmaals aandacht te vragen voor hun standpunten met een ludieke actie. In een grote stoet van tractoren, wandelaars, fietsers, skelters en scooters en bewapend met spandoeken, protestborden en toeters verplaatsten zo'n tweehonderd Trichtenaren zich van het dorpshuis naar de raadszaal. En ook daar ging het protest verder. Negentien inwoners maakten gebruik van hun spreekrecht en legden de commissieleden nogmaals uit waarom het huidige totaalplan voor Tricht niet voldoende is.

Ondanks dat meerdere commissieleden waarderende woorden spraken over de inzet van de Trichtenaren, lijkt het erop dat het plan op 1 juli goedgekeurd gaat worden door de raad. CDA, Dorpsbelangen, SGP en D66 zijn van mening dat het college een mooi onderhandelingsresultaat bereikt heeft. Ook de PvdA gaat akkoord met het voorstel, al is het nog wel wat twijfelend. Het standpunt van Leefbaar Geldermalsen was nog niet helemaal helder, de VVD daarentegen is fel tegen. Ondanks een verschil in mening over de kwaliteit van het plan, spraken de commissieleden wel af dat ze in de raadsvergadering nog een gezamenlijke motie indienen om erop aan te dringen dat er ook na een akkoord op het totaalplan aandacht blijft voor de trillingsproblematiek.

 

Opvallend detail is dat bestuurslid Erik van Herk de commissie heeft laten weten dat de Dorpsraad Tricht zichzelf opheft. ,,Het gemeentebestuur van Geldermalsen is helaas niet geïnteresseerd in een Dorpsraad die constructief met de gemeente wil overleggen en als verbindende schakel tussen gemeentebestuur en dorp wil opereren. De rol van de Dorpsraad zoals wij die voor ogen hadden, is dan ook verleden tijd. Het gemeentebestuur is helaas niet geïnteresseerd in wat er in ons dorp leeft.''

 

[Lees meer in het Nieuwsblad Geldermalsen van donderdag 18 juni.