• Raad van West Betuwe over het ,,Van Londen Fonds -

    Wim Timmermans

100.000 euro voor Varik en Heesselt

GELDERMALSEN Sinds 1957 keert het 'Van Londen Fonds' via de gemeente jaarlijks geld uit aan verenigingen en instellingen in Varik/Heesselt. In 2019 gaat het om ruim 100.000 euro aan 25 verenigingen in Varik/Heesselt.

door Wim Timmermans

Jaarlijks is er een fors bedrag te verdelen onder verenigingen en instellingen in deze dorpen. Dit jaar gaat het om meer dan 100.000 euro. Er zijn bedragen van tussen de 500 en de 15.000 euro toegekend aan 25 verenigingen en instellingen. De voetbalvereniging DSS '14 krijgt 15.000 euro. Daarvan is 4000 euro bestemd voor zonnepanelen. Onder de andere begunstigden vallen bijvoorbeeld het 65+-reiscomité, de gymnastiek, de peuterspeelzaal, Vrouwen van nu en de stichting Koreaanse Krijgskunsten.

DAAN VAN LONDEN Het fonds is opgezet door Daan van Londen. Hij is in 1873 in Varik geboren. En hij is er opgegroeid. Vervolgens heeft hij 40 jaar lang in Rotterdam gewoond als zenuwarts. Na de oorlog is hij teruggekeerd naar Varik. Daar is hij in 1965 overleden. In zijn testament heeft hij zijn vermogen nagelaten aan de inwoners van de toenmalige gemeente Varik Heesselt.

Aanvankelijk was het vermogen 300.000 gulden. Maar inmiddels is het gegroeid tot 2.7 miljoen euro en 22 hectare land in Dreumel, Varik, Heesselt en Ophemert.

Er kwam een stichting Varik's Belang, in de volksmond 'het Van Londen fonds'. Die beheert het vermogen en komt elk jaar met een voorstel aan de gemeenteraad om het rendement over het jaar te verdelen onder verenigingen en instellingen in Varik en Heesselt. De gemeenteraad verdeelt dan het geld. Gedeputeerde Staten voeren de controle uit.

TESTAMENT Opvallend is dat Van Londen zijn vermogen niet naliet aan familie, maar aan de inwoners van Varik Heesselt. Het testament zit goed in elkaar. Niemand anders heeft aanspraak kunnen maken op de nalatenschap. In het testament ligt bovendien vast dat de inwoners van Varik Heesselt honderd jaar na de dood van Van Londen, mogen zeggen wat er verder met het vermogen moet gebeuren. Tot die tijd vaart het dorpsleven er wel bij.

Nadat Varik Heesselt als zelfstandige gemeente ophield te bestaan, nam Neerijnen de taken één op één over. Sinds 2019 is die taak over gegaan naar West Betuwe.