• Google

Defensie roept inwoners op vragen te stellen over plaatsing radarstation in Herwijnen

HERWIJNEN Het ministerie van Defensie heeft informatie en documenten op haar website gepubliceerd met betrekking tot het plan om een militaire radar te plaatsen in Herwijnen (www.defensie.nl/onderwerpen/radarstations). Onder de documenten bevinden zich rapporten van TNO, het Rijksvastgoedbedrijf en de fabrikant van de radar, Thales. Daarnaast roept het ministerie de bewoners op om hun vragen in te dienen en suggesties te doen die betrokken kunnen worden bij vervolgonderzoeken.

Defensie wil op korte termijn de huidige twee militaire radars vervangen. De radars zijn meer dan 40 jaar oud en de kans op uitval wordt steeds groter. De radar in het Friese Wier wordt daarom het komende jaar al vervangen. De locatie Nieuw Milligen (Gelderland) is niet langer geschikt voor de nieuwe radar. Omdat er tegenwoordig meer rekening moet worden gehouden met laagvliegende objecten, ondervindt de radar hinder van nabij- en hooggelegen gebieden als de Veluwe en Utrechtse Heuvelrug. Daarom is gezocht naar een geschikte locatie. Deze werd in 2015 gevonden in Herwijnen. Op die locatie stond tot 2012 een radar van de Luchtverkeersleiding Nederland.

Momenteel onderzoekt Defensie of er andere locaties dan Herwijnen geschikter zijn. Ook is het ministerie van Defensie in afwachting van het aanvullende onderzoek van TNO naar de stralingseffecten van de nieuwe radar. In dit TNO-onderzoek zal speciale aandacht worden besteed aan de cumulatieve effecten van navigatiemiddelen van de scheepvaart op de Waal, telefoonmasten en de KNMI weerradar. In dat onderzoek worden extra vragen van de gemeente, omwonenden en Defensie meegenomen. Op verzoek van de Tweede Kamer worden ook andere wetenschappelijke instituten betrokken.

Defensie heeft een e-mailadres (radarstation@mindef.nl) in het leven geroepen waar bewoners vragen kunnen stellen, maar ook hun vragen en suggesties kunnen indienen voor de vervolgonderzoeken. Defensie roept de bewoners op om suggesties te doen voor alternatieve locaties of vragen in te sturen over bijvoorbeeld de cumulatieve effecten, zodat deze kunnen worden meegenomen in de vervolgonderzoeken. Om de suggesties en vragen nog mee te kunnen nemen in de onderzoeken dienen deze uiterlijk 8 november te zijn ingediend. Defensie verwacht de resultaten uit de aanvullende onderzoeken nog dit jaar te kunnen publiceren en aan de bewoners van Herwijnen toe te lichten tijdens een informatieavond. De website wordt continu geüpdatet. Ook de vragen en antwoorden die aan Defensie worden gesteld, worden (in overleg met de vragenstellers) gepubliceerd.