• De Sociaal Domein-avond vindt plaats in het Klokhuis Beesd

    Klokhuis Beesd

Eerste politieke avond na zomerreces interessant voor alle inwoners

BEESD Op 3 september vindt de eerste politieke avond van de gemeente West Betuwe na het zomerreces plaats. De raadsleden leren deze avond het Sociaal Domein beter kennen. In het multiculturele centrum Het Klokhuis aan de Jeugdlaan 2a in Beesd maken ze 20.00 uur tot 22.30 uur kennis met verschillende partners, ervaringsdeskundigen en actuele onderwerpen binnen dit domein.

Deze kennismarkt is voor alle inwoners van de gemeente West Betuwe interessant, om zo meer te leren over onderwerpen als inclusie, maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp.

Op deze avond zijn er inspirerende sprekers, is er sociaal domein-kennismarkt en zijn er interessante workshops. De workshops zijn gericht op inclusie en de preventie van verslaving; onderwerpen die zijn afgeleid uit het coalitieprogramma. De workshops geven op die gebieden de stand van zaken weer.

RAADSPREEKUUR VERSCHOVEN  Eigenlijk stond op 3 september het raadspreekuur gepland. Een moment voor inwoners om een onderwerp dat nog niet op de politieke agenda staat onder de aandacht te brengen bij de raad. Omdat op deze avond de kennismaking met het Sociaal Domein valt, is het raadspreekuur verplaatst naar 24 september. Voor aanmelding of meer informatie, kan contact opgenomen worden met de griffie via griffie@westbetuwe.nl.