• Het zonnepark bij de Avri en de windmolens die daar gepland staan, maken sowieso deel uit van het Westbetuwse bod.

    BetuweCopters.nl

Hoeveel duurzame energie kan de regio opwekken?

GELDERMALSEN In Rivierenland wordt gewerkt aan een Regionale Energie Strategie.

door Wim Timmermans

Er is een landelijk Klimaatakkoord met doelen op het gebied van energie en CO2-reductie. Om die doelen te halen, moeten alle Nederlandse regio's een Regionale Energie Strategie (RES) opstellen. Ook de regio Rivierenland. Rijk en provincie stellen geld beschikbaar om de strategie te maken.

LOKAAL BOD Rivierenland gaat een bod op tafel leggen. Daarin staat hoeveel duurzame energie de regio kan opwekken. Het is in feite een regionaal bod aan het Rijk. Het zal elke twee jaar worden herzien. Daarbij vindt evaluatie en actualisatie plaats. Dan worden technieken die zich inmiddels bewezen hebben, zoals op dit moment windmolens en zonneparken, opgenomen in de regionale strategie.

Alle dertig Nederlandse regio's zijn bezig met een RES. Het Rijk let erop of alles bij elkaar genoeg is om de doelen uit het Klimaatakkoord te halen. Als dat niet het geval is, kan het Rijk aanvullende eisen stellen.

De gemeenteraad van West Betuwe discussieerde hoe in regionaal verband zo'n Energiestrategie moet worden opgesteld. De regio Rivierenland, de gemeenten, het waterschap, de woningcorporaties, Alliander en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven gaan hem samen opstellen. Elk van de partners brengt in wat zij zelf kan en wil doen.

SPANNEND Het wordt spannend als alle bijdragen bij elkaar niet voldoende zijn om te voldoen aan de doelstellingen van rijk en provincie. Want daar gaan zij de regio wel aan houden.

Als voorbeeld kwam naar voren wat er gebeurt als Tiel en Culemborg, twee steden met weinig landelijk gebied, te weinig windmolens en zonneparken kunnen realiseren. „Kan het dan zo zijn dat bij meerderheid van stemmen bijvoorbeeld West Betuwe gedwongen wordt extra molens en zonneparken te plaatsen", wilde Petra van Kuilenburg (LLB) weten. „Dat kan niet", was het duidelijke antwoord van wethouder Govert van Bezooijen (CU), „een gemeente kan niet gedwongen worden door de regio om meer te doen dan in het eigen bod staat."

ONDERHANDELEN Er moet dan gepuzzeld en onderhandeld worden. Van Bezooijen: „Je kan dan bijvoorbeeld zeggen dat wij een extra molen of zonneparken willen realiseren voor Tiel en Culemborg als we in ruil extra woningen kunnen bouwen. Maar zover is het nog lang niet."

Diverse raadsleden gaven alvast schoten voor de boeg over de inhoud. Dries Mulder (SGP): „Waarom geen biomassa, biogas, waterkracht of desnoods een waterstofcentrale?" Van Bezooijen sloot het allemaal niet uit. „De discussie is open. Wel werken we steeds met bewezen technieken." Toen Mulder windmolens op zee naar voren bracht, was Van Bezooijen resoluut: „Wij gaan alleen op ons grondgebied aan de slag met de doelen die rijk en provincie ons hebben opgelegd."

Het zonnepark bij de Avri en de windmolens die daar en langs de A15 gepland staan, maken sowieso deel uit van het Westbetuwse bod. Die zijn alvast in de pocket. Dat geldt dan weer niet voor alle panelen op de daken.

RAAD Op 22 oktober wordt de discussie in de raad voortgezet. Onderwerp van debat is dan hoe het regionale bod tot stand moet gaan komen.