• Wim Timmermans

Interview wethouder Van Bezooijen: 'We hoeven hier geen randstad te worden'

GELDERMALSEN Govert van Bezooijen is wethouder namens de Christen Unie in West Betuwe. Met onderwerpen als Financiën, Onderwijs, Duurzaamheid en Maatschappelijk Vastgoed. Hij is lid van het algemeen bestuur van de Avri. Waar wil hij over een aantal jaren trots op terugkijken?

door Wim Timmermans

De Avri is een zwaar dossier. Van Bezooijen: „Tja, dat heb ik geërfd. De Avri verwerkt al jaren ons afval en is daarmee een belangrijke partner bij het streven naar duurzaamheid. Maar bij de invoering van het nieuwe inzamelingssysteem is veel mis gegaan. Ik ben daar heel ontstemd over.

Het hele systeem werd in een keer veranderd. Dat gaat niet. Nergens. Dat had anders gemoeten. Je moet natuurlijk eerst in pilots de kinderziektes eruit halen. Pas daarna kun je een nieuw systeem grootschalig invoeren.

Verandering roept weerstand op. Dan moet je goed communiceren, klachten serieus nemen. Daar heeft de Avri steken laten vallen. Men hield te weinig rekening met de problemen van de inwoners. Het telefoonteam was onderbezet, mensen kwamen er niet door. Dat is dodelijk voor je draagvlak.

Er komt een nieuwe directie en er zal zwaar geëvalueerd worden. Hoe kon dit gebeuren? Wat leren we van al die fouten? Het moet in het vervolg allemaal allemaal beter. Ik richt me daarbij op de toekomst. Hergebruik van grondstoffen staat steeds meer voorop."

KIND CENTRAAL Gepassioneerd vertelt hij over zijn onderwijsportefeuille. „Vroeger koos je voor een christelijke school of een openbare. Dat is lang niet altijd meer zo. Ouders kiezen voor de beste school.

In Lingewaal zorgde hij voor nieuwe brede scholen in Asperen, Heukelum, Herwijnen en Vuren. In Spijk komt in 2020 de nieuwe school. „In een brede school staat het kind centraal. En komt er zoveel mogelijk bij elkaar onder één dak. Meerdere signaturen, Openbaar en Christelijk. Kinderbieb, peuteropvang en BSO. Duurzaam en energie-neutraal. In Asperen zit het gezondheidscentrum ernaast."

NIEUWE BREDE SCHOLEN ,,We hebben in West Betuwe 33 basisscholen. Ik ken ze inmiddels allemaal. De gemeente gaat over nieuwbouw en groot onderhoud en daar kunnen we verschil maken! Voor de school en voor het dorp. We werken, samen met de schoolbesturen aan een agenda voor nieuwbouw en verduurzaming van scholen. We beginnen in de Plantage, de nieuwe school wordt binnenkort aanbesteed. De scholen in Buurmalsen en Tricht komen onder één dak."

DUURZAME ENERGIE Duurzame energieopwekking is daarbij belangrijk. Daar is geen twijfel over: „Dat komt direct ten goede aan goed onderwijs. Het Rijk financiert de scholen via de schoolbesturen. Veel oude gebouwen slurpen energie. De rekeningen lopen in de duizenden euro's. Als je de energierekening omlaag brengt, kan je dat geld direct investeren in onderwijs. Onderwijs en Milieu gaan samen."

Het gesprek gaat geleidelijk over op Financiën. Met een trotse twinkeling in zijn ogen. „West Betuwe heeft een vermogen van 73 miljoen euro en is een van de weinige gemeenten in Gelderland met een positieve begroting." Direct komt de relativering: „Het zat mee. De spaarpot van Lingewaal; de snelle ontwikkeling van nieuwe wijken en bedrijventerreinen in Geldermalsen; de lage rente."

VEEL AMBITIE ,,En, pas op hè, we hebben heel veel ambitie. Het station, de haven, scholen, begraafplaatsen, minimabeleid, het wegenonderhoud. Een goed gevuld spaarbankboekje is leuk, maar je moet niet meer uitgeven dan je hebt.. Er zijn altijd mee- en tegenvallers. Nooit meer uitgeven dan er binnenkomt. Dat is de belangrijkste opgave. Dat doe je privé ook."

,,Groot risico is het sociaal domein. Het is een openeindregeling. De gemeente kan er nauwelijks op sturen. Als we problemen in een vroegtijdig stadium herkennen en oppakken, zijn de problemen eenvoudig en de kosten van oplossingen laag. Collega Ton van Maanen heeft dat in zijn interview uitgelegd."

JEUGD Hij schakelt van financiën, via het sociaal domein en jeugdzorg terug naar het onderwijs: „Het is essentieel dat elke jongere een diploma op zak heeft. Een opleiding betekent inkomen, structuur in je leven en een doel. Dat ontbreekt vaak in multi-probleemgezinnen. Met als gevolg: vroegtijdige schoolverlating, drugsproblemen en criminaliteit.

Het staat of valt met onderwijs. We trekken er hard aan. Via de leerplicht, maar ook met ROC's en lokaal bedrijfsleven. Leermeesters begeleiden steeds meer jongeren naar werk. Met mooie resultaten, zoals de kademuur in de Plantage, de expositieruimte bij fort Asperen. Allemaal werk van leerlingen, begeleid door leermeesters."

De tijden zijn veranderd. Heel, heel vroeger had je boerenknechten. Dat ging van vader op zoon. Automatisch. Nu moet je een papiertje hebben. Van HBO of MBO. Dat is nodig om te starten. Dan komt het vervolg ook. Mijn vader zei altijd: 'uiteindelijk worden het allemaal eerbare huisvaders en huismoeders'. En het is waar hè."

GROOTSTE UITDAGING De grootste uitdaging voor de toekomst ligt op het gebied van duurzaamheid. Een beetje zuinig: „Geldermalsen wilde in 2030 energieneutraal worden. Dat heeft West Betuwe overgenomen. Maar nu moeten we het realiseren. Elke gemeente moet volgens het Klimaatakkoord een energieplan maken: wat gaan we doen, op welke plek?

We zijn al actief. Er komt beleid voor zonneweiden. Windmolens komen er al langs de A15 en de A2. Er komen steeds meer zonnepanelen op woningen en bedrijven; op onze eigen gemeentelijke gebouwen. We steunen De Knop, waar inwoners energieadvies kunnen krijgen. We faciliteren sportverenigingen.

Maar het is een aanslag op onze open ruimte. Hoe zorg je nou voor een goede balans? Wat kan waar wel en waar niet? Daar zit spanning op. Er worden werkateliers gehouden met inwoners en bedrijven. Daar komen oplossingen uit: concentratie langs de rijkswegen komt veel terug. In de tweede helft van dit jaar moeten de eerste plannen klaar zijn."

WATER ,,Er komen meer ingrijpende opgaven. Hoe gaan we om met droogte en wateroverlast? Dat gaat ruimte kosten. Ik maak me grote zorgen over landschap en natuur. Niemand zit te wachten op de teloorgang van het landschap. We wonen in een mooi, karakteristiek gebied. Dat gaat veel verder dan een fruitgemeente. Het gaat over dijken, rivieren, polders, geschiedenis. We moeten het hier niet volbouwen met van alles en nog wat. We hoeven hier geen randstad te worden."