• Wim Timmermans

Raad ziet af van kostenvergelijking Avri

GELDERMALSEN De gemeenteraad van West Betuwe heeft in juni dit jaar het college gevraagd met een voorstel te komen om de kosten van de Avri te vergelijken met concurrerende aanbieders. Het blijkt echter dat er elke twee jaar zo'n prijsvergelijking wordt gemaakt.

door Wim Timmermans

Tijdens de behandeling in juni van de Perspectiefnota, de voorloper van de volgende begroting, kwam de Avri ter sprake. Op initiatief van Jos Rietbergen (VWB) vroeg de raad het college om een prijsvergelijking, een benchmark, van de afvaltarieven. Afgelopen dinsdag legde het college daarom een voorstel voor aan de raad. Met drie opties.

OPTIE 1 Een vergelijking van de tarieven op dit moment. Het gaat dan om alle Avri-diensten. Gekeken wordt voor hoeveel geld andere marktpartijen ze kunnen uitvoeren. Dat geeft inzicht in de prijsverschillen tussen alle mogelijke partijen.

OPTIE 2 Een vergelijking waarbij actuele landelijke ontwikkelingen worden meegenomen. Het gaat om sterk veranderende grondstoffenprijzen en verwerkingstarieven; verder verhoogt de Rijksoverheid de belasting op verbranding van restafval. Daardoor kunnen Avri-tarieven snel en fors veranderen. In deze optie stelt het college voor de prijsvergelijking te doen als de tarieven stabieler zijn.

OPTIE 3 Geen vergelijking. Het is gebleken dat er landelijk elke twee jaar een prijsvergelijking wordt gemaakt. Daaruit blijkt dat in 2017 de tarieven van de Avri onder het landelijk gemiddelde lagen. Ook stelt het college dat het uittreden uit de Avri erg kostbaar is.

GEEN BENCHMARK De derde optie heeft de voorkeur van het college. De meeste fracties zijn het daarmee eens. Rita Boer Rookhuizen (D66): „Het is klinkklare nonsens om een benchmark te houden, want die wordt al gehouden."

Annet IJff (PvdA), Diane de Zeeuw (VVD) en Dittie van Zee (CDA) vinden het zonde van het geld. De vijftigduizend euro voor de benchmark kan beter anders worden ingezet. Van Zee: „Wat wil je met de uitslag? Het gaat onze inwoners alleen maar nog meer geld kosten." Leon van Dun (DB): „De Avri heeft beginnersfouten gemaakt. Maar er is nu duidelijk verbetering." Lourens van Bruchem: „We wisten niet dat er al een benchmark was. Maar wat willen we bereiken? Dat de Avri goed bestuurd wordt."

Gijsbert van de Water was het er niet mee eens: „Er was een duidelijke meerderheid voor een benchmark." Maar hij kreeg voorlopig alleen Petra van Kuilenburg (LLB) aan zijn zijde.

GROTE FOUTEN Wethouder en Avri-bestuurslid Govert van Bezooijen (CU) lichtte de koers van het college nog eens toe. „Er zijn grote fouten gemaakt. Daarom komt er een diepgaande evaluatie naar het proces van besluitvorming en invoering omtrent het nieuwe systeem. Richting Avri, het bestuur, de uitvoeringsorganisatie en de gemeenteraden."

Volgens Van Bezooijen is de Avri een prachtig bedrijf. „Ze leveren een totaalpakket. Van zwerfvuil tot de milieustraat. Er zijn mooie resultaten, maar de kinderziektes moeten er uit. Het is een zeer belangrijke partner als we onze maatschappij circulair willen laten werken. We zijn echt iets moois aan het bouwen."

BESLUIT In de gemeenteraad komt het stuk nogmaals aan de orde. Dan wordt een definitief besluit genomen over het initiatief van Rietbergen.

Op de publieke tribune bleef intussen bij de geïnteresseerde burger wel de vraag hangen, waarom de landelijke benchmark uit 2017 lange tijd zo onopgemerkt is gebleven.