• Wim Timmermans

Terug naar de kern: in gesprek met LLB wethouder Jacoline Hartman

GELDERMALSEN Wethouder Jacoline Hartman (Lokaal Leefbaar Belang) gaat over uiteenlopende zaken als ruimtelijke ordening, wonen en beheer van de buitenruimte. Zij is gebiedswethouder voor Waardenburg, Neerijnen, Est, Opijnen, Ophemert, Varik en Heesselt. Waar staat ze voor? Wat wil ze bereiken? Het gaat haar om samenwerking en vertrouwen tussen inwoners en raad. Samen ervoor gaan. Dat is de rode draad in een gesprek vol voorbeelden.

door Wim Timmermans

„Het beheer van de buitenruimte is nu in elk van de voormalige gemeenten anders. Dat moet gelijk worden. Een forse klus, die binnen twee jaar af moet.

Ik ben begonnen met de begraafplaatsen. West Betuwe heeft er 31, elke andere gemeente van onze omvang heeft er 4 of 5. We hebben er met de raad een aantal bekeken, zijn in gesprek gegaan. Dan kom je op ideeën. Als er graven worden geruimd, worden de overblijfselen op een centrale plek herbegraven. Vaak is daar niet duidelijk wie er liggen. In Geldermalsen wordt dat bijgehouden en staat er een bord; in Heukelum is er een anonieme put met een groene deksel, de Knekelput. Ik schrok, vond dat hard en weinig eerbiedig. De raad wil nu dat overal de verzamelgraven goed worden aangegeven en dat bekend is wie er liggen."

WEVERSTRAAT OPHEMERT „Ander voorbeeld. Het wegenbeheerplan. Het gaat om veel geld en hier en daar om stevig achterstallig onderhoud. Het werk moet goed worden uitgevoerd en er moet goed en eerlijk worden gecommuniceerd. Bij de Weverstraat in Ophemert is, in de vorige bestuursperiode, bij de vervanging van het riool veel mis gegaan. De straat lag veel te lang open. De communicatie was slecht.

We gaan nu in de Kapelstraat aan de slag. Gezien de ervaring in de Weverstraat waren de bewoners er niet gerust op. We hebben een speciale bewonersavond georganiseerd om de mensen vroegtijdig te betrekken. Het werk moet goed gedaan worden; de communicatie moet open en eerlijk zijn. Maar inwoners ervaren ook andere problemen: een lantaarnpaal die teveel naar binnen schijnt; een oprit die te smal is; en ze vragen zich af waar het water na een hoosbui blijft. We houden daar zoveel mogelijk rekening mee. Het kost vaak niks extra's en de mensen zijn geholpen."

GEBIEDSGERICHT WERKEN Hartman benadrukt het belang van ogenschijnlijk „kleine dingen". Als gebiedswethouder komt ze er veelvuldig mee in contact. „Neem de zwarte populier in Opijnen. Die dreigde te moeten wijken voor de dijkverzwaring. Mensen waren geschokt. We konden de boom via de APV nog net beschermen. Er komt nu een West Betuwse lijst met „beschermde bomen". Of de kastanjes in Varik. „Willem den Ouden is er een paar jaar geleden letterlijk voor gaan liggen, toen Neerijnen ze wilde kappen. We gaan nu onderzoeken of we ze ook slim kunnen snoeien, zodat ze behouden blijven."

JACHTHAVEN Een ander voorbeeld van de nieuwe aanpak is de jachthaven van Geldermalsen, een project waar Hartman samen met collega-wethouder Ed Goossens aan werkt. „Vroeger werd er door de gemeente een plan gemaakt. Dat werd gepresenteerd op een inspraakavond. Het werd ter inzage gelegd. Je kon reageren. En meestal kreeg je te horen dat er niets met je reactie werd gedaan.

Nu gaat het anders. Vorig jaar is na overleg met de jachthaven een visie vastgesteld. De Linge wordt meer met het centrum verbonden. Nu weten we wat we ongeveer willen. De procedure is ingezet. Nu gaan we verder uitwerken en opnieuw het gesprek aan met omwonenden en belanghebbenden. Wat moet er gebeuren met de Heemtuin? Hoe gaat de horeca er uit zien en zijn er ondernemers geïnteresseerd? Hoe moet het fietspad er uit gaan zien? Hoe passen evenementen als Ode aan de Linge er in? We hebben veel feedback gekregen en werken dat nu uit. Daarmee gaan we nog een keer terug. Hebben we het goed begrepen?

WONEN Het dossier Wonen wordt heel spannend. Tot nu toe bepaalde de regio welke gemeente hoeveel mocht bouwen. Maar dat verandert. Ik heb de raad daarin meegenomen. West Betuwe wil dat er gebouwd wordt in de dorpen. Het gaat nu niet meer om aantallen maar om de woningbehoefte. Voor starters en eenpersoonshuishoudens bijvoorbeeld. Of woningen die levensloop bestendig zijn. Daarom volg ik het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) initiatief in Beesd meet veel belangstelling.

Eind van dit jaar weten we wat we kunnen. Dan is het woningbehoefteonderzoek af. In het voorjaar van 2020 komt dan de Woonvisie. Dat wordt ons richtsnoer. Maar let wel: we zijn en blijven afhankelijk van regio, provincie, rijk en coöperaties. Dus het blijft enorm ingewikkeld. Ik hoop dat we woningpareltjes in bijvoorbeeld Beesd, Waardenburg en andere kernen, waar mensen bereid zijn in actie te komen, kunnen realiseren. Daar ga ik mijn best voor doen.

OMGEVINGSWET Heel spannend wordt de Omgevingswet. „Dat gaat niet alleen over opritten. Of over een boom. Dat gaat om de vraag: waar wil je met deze gemeente naar toe? Wat vind je belangrijk in het buitengebied en van wie is dat buitengebied? Wat moet er met de Lingelandjes? Daar moet een visie op komen. Dat wordt de kapstok voor heel veel beleid. Maar hoe betrek je de mensen daarbij? Hoe voorkom je dat mensen tegen voldongen feiten aanlopen, als ze zich te laat realiseren wat de gevolgen van globale plannen zijn? We willen graag dat burgers eerder alert zijn.

Wat kan er allemaal op het gebied van participatie? Dit najaar besteden raad en college hier aandacht aan. Ze gaan een groot aantal sprekers uitnodigen. Welke ervaringen zijn er inmiddels in het land? Misschien kunnen burgers ook zelf voorstellen doen voor participatie. Zelf aangeven hoe zij betrokken willen zijn wanneer de gemeente beleid opstelt.

Lokale politiek gaat in de kern aan de ene kant over visie. Waar wil je als gemeente staan in de toekomst? Een stip op de horizon. En aan de andere kant over de gewone dagelijkse zorgen van de inwoners. De leefomgeving. Een kapot bruggetje, een park of voetpad."