• Inwoners in gesprek over kerngericht werken in West Betuwe

    Wim Timmermans
  • Druk bezochte avond over kerngericht werken

    Wim Timmermans
  • Raadsleden in gesprek over kerngericht werken

    Wim Timmermans

'We willen maatwerk in de kernen'

GELDERMALSEN West Betuwe begint met het opstellen van een agenda voor elke kern. Daarvoor moeten inwoners, raadsleden en ambtenaren goed gaan samenwerken. En dat zal niet altijd van een leien dakje gaan.

door Wim Timmermans

Een volle bak in de gemeenteraad, dinsdagavond 1 oktober. Zo'n honderd inwoners, raadsleden en ambtenaren waren afgekomen op de aftrap van het kerngericht werken door wethouder Rutger van Stappershoef (DB).

De gemeente wil de kracht die in de samenleving zit veel meer gaan benutten. Daarom krijgen de kernen meer ruimte en vertrouwen. Dan kunnen inwoners, ondernemers en verenigingen makkelijker hun verantwoordelijkheid nemen voor de kwaliteit van hun leefomgeving.

LAAGHANGEND FRUIT Vanuit het bidbook loopt er inmiddels een groot aantal activiteiten in de dorpen. Er worden woningen gebouwd, straten heringericht en er zijn leefbaarheidsinitiatieven. Het laaghangend fruit wordt volop geplukt. Zo wordt veel ervaring opgedaan in de samenwerking tussen gemeente en inwoners. Nu wil het college met kerngericht werken veel verder gaan.

Doel van de avond was om elkaar aan de hand van der ervaringen met de leefbaarheidsinitiatieven beter te leren begrijpen. Zodat de stap kan worden gezet van geslaagde leefbaarheidsprojecten naar kerngericht werken. Daarin stellen inwoners, bedrijven en organisaties uit een kern samen met de gemeente een agenda voor de toekomst op.

CLICHÉS Inwoners, raadsleden en ambtenaren denken allemaal anders en dat kan leiden tot misverstanden en mislukkingen. Op een speelse manier werd dat gedurende de avond duidelijk. Al snel werden de clichés in de samenwerking bij leefbaarheidsinitiatieven duidelijk. Ambtenaren praten in termen van „duidelijke kaders; vrij besteedbaar budget; en regelgeving". Inwoners hebben het over „meedenken; een frisse blik; en hun eigen expertise". En raadsleden hebben het over „overstijgend denken; financiële kaders; verbinden; en loslaten". Als die zo bij elkaar gaan zitten om samen plannen te maken, ontstaat snel onduidelijkheid.

CONCRETE LESSEN Gebiedsmanager Hans Suurmond benoemde een aantal concrete lessen: „We willen maatwerk in de kernen. Maar dan moeten we af van het idee dat iets wat we in de ene kern doen, ook in alle andere kernen moet worden gedaan. En: als iemand plotseling met een geweldig idee komt voor een urgent probleem, moet de gemeente niet aankomen met het antwoord dat het niet in de begroting past. Dan ben je echt binnen de kortste keren alle energie kwijt." Alle kernen zijn verschillend, dus maatwerk betekent dat er overal andere prioriteiten kunnen zijn.

DORPSBURGEMEESTER De contacten tussen gemeente en de kernen zijn erg belangrijk. Vaak ontstaan de eerste contacten met vooruitgeschoven posten, soms dorpsburgemeesters. De gemeentelijke gebiedsmakelaars proberen met zoveel mogelijk inwoners, bedrijven en organisaties in een kern contact te leggen. Maar ook zij kunnen niet altijd weten en inschatten of ze de juiste mensen te pakken hebben. Er is geen blauwdruk voor samenwerking. In Est zal het anders gaan dan in Geldermalsen. Suurmond eindigde met een oproep aan iedereen om met de gebiedsmakelaars in contact te treden.

AMBITIEUS Het college heeft grote ambities. Het is de bedoeling dat eind 2020 de helft van de kernen een eigen agenda heeft; eind 2021 moeten ze allemaal een agenda hebben.