• Louis van Oort

Wel of geen nieuw gemeentehuis voor West Betuwe?

GELDERMALSEN En toen verscheen ineens een nieuw te bouwen gemeentehuis op de agenda van de gemeenteraad van West Betuwe. Wat is er aan de hand?

door Wim Timmermans

Ineens gonsde het op Twitter: „West Betuwe denkt na over een nieuw gemeentehuis. Terwijl in verkiezingstijd zo'n beetje elke lokale politicus in alle toonaarden bezworen heeft dat nieuwbouw niet aan de orde is." Hoe zit dit?

Een ambtelijke werkgroep denkt al geruime tijd na over de huisvesting van de gemeente West Betuwe. Een klankbordgroep, met daarin leden van alle politieke partijen in de raad, begeleidt het proces. De vergaderverslagen zijn te vinden op de website van de gemeente.

De werkgroep onderzocht in eerste instantie drie varianten voor de verbouwing van het huidige gemeentehuis aan de Kuipershof in Geldermalsen. Sloop van de huidige raadszaal en herbouw met extra verdiepingen. Uitbreiding aan de huidige entree. En als derde uitbreiding aan de kant van het oude politiebureau. Beoogd resultaat is een gemeentehuis waarin plaats is voor de gehele ambtelijke organisatie, voor een representatieve raadszaal en voor fractieruimtes.

WEERSTAND Dit vertrekpunt riep al meteen weerstand op. Edwin Loeff, fractievoorzitter van de VVD: „Ambtenaren zeggen dat de hele organisatie in één gebouw moet. En dan past de raad er niet meer in. Daar is die verbouwing dan voor nodig. Dat kost miljoenen. Doe normaal! Als je Kuipershof 2 en 4 met elkaar verbindt, heb je ruimte zat. Dan hoef je alleen maar een verbinding van een meter of 10 te bouwen. Maar dat zijn dan twee gebouwen en dat vinden de ambtenaren ongeschikt. Ambtenaren regeren hier in huis."

GESPAARD Bedoeling was tijdens de Begrotingsraad van 7 november uit de drie varianten een voorkeursrichting te kiezen. Let wel: een richting. En nog zonder budget; ook al is er inmiddels al wel een kleine 5 miljoen euro gespaard. Maar er kwamen hobbels op de weg.

Tijdens de verbouwing moeten ruimtes worden gehuurd voor de gemeenteraad. Ook is extra geld nodig voor duurzaamheid. Dat is dan wel een investering die zichzelf snel terugbetaalt in de vorm van onder meer een fors lagere energierekening. En tot slot moeten er kosten worden gemaakt voor representatieve loketfuncties. De totale verbouwkosten worden op 13 miljoen euro geschat.

MERKWAARDIG Op dat moment stelde Fred Temminck (CU) complete nieuwbouw voor op een andere locatie die in eigendom is van de gemeente. Gedachtegang is dat nieuwbouw goedkoper is. Ook kun je tijdens de bouw het huidige gemeentehuis blijven gebruiken. En als de nieuwbouw wordt betrokken, komt bouwgrond vrij op een gewilde locatie vlakbij het centrum van Geldermalsen.

Desgevraagd legt Temminck uit: „Wij willen in principe ook geen nieuwbouw; vooral omdat we daar geen miljoenen aan willen uitgeven. Er had bijvoorbeeld best een deel van de mensen in Asperen kunnen blijven werken, maar dat vindt de organisatie lastig. Er moet te veel heen en weer gereden worden. Inmiddels blijkt verbouw van Kuipershof 2 net zo duur als nieuwbouw. Een collega CU' raadslid uit Zuidplas tipte me dat de kosten voor hun nieuwe gemeentehuis daar 11 miljoen euro waren. En dan moet je je toch achter de oren gaan krabben. Daar komt dan nog bij dat Kuipershof 2 en 4 en het oude politiebureau op een A-locatie liggen. Dicht bij het centrum. Zo'n locatie is veel geld waard."

In de klankbordgroep vielen Henk de Man (DB) en Cor Nijhoff (LLB) Temminck bij. De fractievoorzitters van alle politieke partijen besloten vervolgens dat er een discussie in de raad nodig is.

BEELDVORMENDE RAADSVERGADERING Inmiddels vindt er volgens burgemeester Harry Keereweer een „quick quick scan" plaats van de variant complete nieuwbouw. Keereweer stelt ook dat het geen initiatief van het college is, maar van de klankbordgroep uit de raad.

De raad gaat zich over de kwestie buigen. Eerst beeldvormend, daarna oordeelsvormend en dan besluitvormend. Daarbij komt dan behalve de drie verbouwvarianten ook de „quick, quick scan" van complete nieuwbouw aan de orde.

STELLINGEN INGENOMEN Desgevraagd nemen diverse partijen alvast hun stellingen in. Lourens van Bruchem: „We zijn in principe niet voor nieuwbouw. Voor ons moet het praktisch. Wij hebben dan een heel grote voorkeur voor het huidige gebouw. Dat moet zodanig verbouwd dat mensen er graag heen willen. En het moet goedkoop zijn, waarbij duurzaamheid kan zorgen voor een goedkope exploitatie."

Annet IJff (PvdA) zegt: „Ik kan met niet voorstellen dat nieuwbouw goedkoper is." Edwin Loeff (VVD): „Er worden op deze manier miljoenen verspild." Ashley Karsemeijer (D66): „Bij het begin van de herindeling waren we het met zijn allen over één ding eens: geen nieuwbouw. Het was de rode draad in alle gesprekken. Dan hoef je niet na te denken over een groot megalomaan nieuw gemeentehuis!"

Naar verwachting gaat de raad in december voor het eerst praten over de varianten.