• Politici in gesprek met corporaties en vertegenwoordigers van huurdersverenigingen.

    Wim Timmermans

Werken aan meer betaalbare huurwoningen

GELDERMALSEN Gemeenteraad en woningcorporaties maakten dinsdag kennis met elkaar. Dat was nodig omdat gewerkt wordt aan de Woonvisie. De gemeente wil meer betaalbare woningen in de kernen.

door Wim Timmermans

De drie West Betuwse corporaties, Kleurrijk Wonen, De Goede Woning en De Kernen presenteerden zichzelf. Landelijk bezitten corporaties een derde van de woningen en hebben ze vier miljoen huurders.

In West Betuwe bezitten de drie corporaties samen zo'n 4400 woningen. Zo'n 3600 daarvan hebben een huur onder de 651 euro. De huurders zijn vooral één- en tweepersoons huishoudens. Slechts een vijfde bestaat uit gezinnen. Woningzoekenden staan gemiddeld 3,5 jaar ingeschreven voor ze een woning krijgen; ze zijn dan gemiddeld bijna een jaar actief aan het zoeken geweest.

De avond was bedoeld om inzicht te krijgen in de dilemma's en problemen van de corporaties. „De corporaties hebben zelf geen grond om te bouwen. Gemeentes moeten harde afspraken maken dat er bij nieuwbouw, in een dorp of wijk, bijvoorbeeld 30% sociaal moet komen met een sociale grondprijs. Anders gebeurt er niets", aldus Tjapko van Dalen (Kleurrijk Wonen).

VEEL AFDRAGEN De investeringsruimte van de corporaties is beperkt. Ze moeten veel afdragen aan het Rijk. „Dat verdwijnt daar in de grote pot. Zonde. Gemeentes, ga hierover in gesprek met Den Haag!", aldus Marinus Kempe (De Kernen). Tijdens groepsdiscussies kwamen nog meer dilemma's naar voren. Een wijk die volledig bestaat uit sociale huurwoningen, herbergt tegenwoordig veel meer probleemgevallen dan vroeger. Er zijn dan weinig mensen met sterke schouders, waarop andere kunnen terugvallen.

Corporaties kijken 40 tot 60 jaar vooruit. Wat is er dan nu nodig? Renovatie, sloop en nieuwbouw, of verkoop? Hoe zorg je voor leefbaarheid in de toekomst? Hoe ga je verduurzamen? Als je in leefbaarheid wilt investeren, moet je dan wijkbeheerders aanstellen of juist de kwaliteit van de omgeving verbeteren?

Jongeren die in hun eigen dorp willen blijven wonen, verdienen nogal eens net te veel om voor een sociale huurwoning in aanmerking te komen. Is het dan erg om zo'n woning aan hen te verkopen? Zeker als die opbrengst kan worden gebruikt voor nieuwbouw?

Wethouder Hartman sloot af: „De raad heeft nu beter zicht op de keuzes en dilemma's van het bestuur van een woningcorporatie." Zij gaat nu aan de Woonvisie werken. Die komt in de zomer van 2020 in de raad.