• Buren Alert

West Betuwe stopt met deelname aan Buren Alert

GELDERMALSEN De zorg voor een veilige woon- en leefomgeving is iets van ons allemaal. Dat is het uitgangspunt van de gemeente West Betuwe die hierbij nadrukkelijk de samenwerking zoekt met haar inwoners. En met succes. Het begint vaak met het bevorderen van een stukje bewustwording waarna concrete actie volgt. Voorbeelden hiervan zijn de brandveiligheidsavonden die in verschillende kernen werden gehouden, het groeiende aantal AED's binnen de gemeente en de aansluiting bij en het vervolg op allerlei landelijke veiligheidscampagnes.

Naast dit alles gebeurt er steeds meer op het gebied van buurtpreventie. Inwoners worden steeds meer ogen en oren voor de professionele hulpverleners. Daarbij helpt de inzet van verschillende technologische middelen. Het aantal WhatsApp-groepen neemt toe en het Burgernet telt binnen West Betuwe inmiddels 7.000 deelnemers.

In de vijf kernen van de voormalige gemeente Lingewaal (Asperen, Vuren, Heukelum, Herwijnen en Spijk) werd daarnaast de afgelopen drie jaren gebruik gemaakt van Buren Alert. Dit instrument blijkt geen toegevoegde waarde te hebben. Vanwege de beschikbaarheid van de hiervoor genoemde alternatieven heeft West Betuwe daarom besloten hieraan niet langer actief deel te nemen en dit instrument ook niet langer te promoten.

In het eerstvolgende West Betuwe Magazine uitgebreid informatie over buurtpreventie in West Betuwe.