• Ed Goossens, die namens Dorpsbelangen het initiatief heeft bij de onderhandelingen

    Wim Timmermans

Politieke turbulentie bij coalitievorming West Betuwe

GELDERMALSEN De coalitieonderhandelingen in West Betuwe verlopen turbulent. GroenLinks en het CDA zijn uit de onderhandelingen gestapt. In hun plaats zit nu de SGP aan tafel bij Dorpsbelangen, CU en LLBWB.

door Wim Timmermans

Na de verkiezingen begonnen vijf partijen onderhandelingen over een coalitieakkoord. Dorpsbelangen (DB), CDA, Lokaal en Leefbaar Belang (LLB), CU en GroenLinks (GL). Deze week, met de eindstreep in zicht, besloten CDA en GL de onderhandelingen te verlaten.

ENERGIETRANSITIE Er was onenigheid over de tekst voor duurzaamheid, aldus fractievoorzitters Dittie van Zee (CDA) en Andrea Zierleyn (GL). „Er lag een tekst waar drie partijen het over eens waren. Maar DB en LLB wilden overleggen met hun achterban. Zij kwamen met een nieuwe tekst. En het was slikken of stikken." Met name de nieuwe passage over windmolens was omstreden. Volgens CDA en GL wilden DB en LLB de focus niet op windmolens, maar op alternatieve innovatieve energiebronnen leggen. Maar CDA en GL vinden windmolens essentieel om de energiedoelstellingen te halen.

GETERGD Een getergde formateur Marianne Kallen: „We proberen een brede coalitie te vormen. Dan lopen de meningen soms ver uiteen. Zo ook over windmolens. Daarom is er door mij een compromistekst gemaakt. Het huidige beleid voor de energietransitie is uitgangspunt. Dat sluit windmolens helemaal niet uit. Maar de focus zou de komende jaren ook moeten liggen op andere alternatieve, innovatieve energiebronnen. Binnenkort worden er 14 windmolens gebouwd."

VERTROUWEN Fractievoorzitter Ed Goossens (DB) vult aan: „We mikken op drie kernwaarden: vertrouwen, stabiliteit en continuïteit. We willen een college met een zo breed mogelijk draagvlak. Dan is vertrouwen cruciaal. Je wilt een coalitie en een college die overal samen uit willen komen."

Marianne Kallen: „CDA en GroenLinks kunnen zich niet in de woordkeuze vinden. Maar daar moet juist vertrouwen zijn. We hebben het op tafel gelegd en het blijkt een breekpunt. Dan houdt het op."

SGP SLUIT AAN Dezelfde avond werd bekend dat DB, CU en LLB doorgaan met coalitievorming. En dat de SGP plaats nam aan de onderhandelingstafel.

Tot nu toe zijn de onderhandelingen turbulent geweest. Er was een formele onderhandelingstafel. Maar ook elders werd door politici druk gepraat en onderhandeld.

Wel wordt alom een snel coalitieakkoord nu als van groot belang gezien voor de start van de nieuwe gemeente. De politiek staat onder stevige druk.

LIJNEN Een aantal lijnen tekent zich wel af. Van de vier smaken die de gemeenteraad kent, doen er nog twee mee: de christelijke (SGP, CDA, CU) en de lokale (DB, LLB, VWB). Het sociale (GL, PvdA en D66) en liberale (VVD, D66) smaldeel staat in zijn geheel buitenspel. Van de zes vrouwelijke lijsttrekkers (DB, CDA, LLB, GL, PvdA en D66) doen er nog twee mee.

En drie van de vier nog deelnemende partijen zijn niet voor de winkelopening op zondag. Er moeten nog wat hobbels worden genomen.