• Wikimedia

Positief financieel resultaat over 2017

GELDERMALSEN Goed nieuws over de financiën van de gemeente Geldermalsen. Er is over 2017 een fors overschot. Daarmee worden de financiën verder gezond gemaakt. En er komt met spoed een verduurzamingsslag voor de Geldermalsense schoolgebouwen.

door Wim Timmermans

Een ongebruikelijk tafereel in de gemeenteraad van Geldermalsen. Allemaal blije gezichten: de gemeente heeft een positief saldo van ruim 5 miljoen euro over 2017. Uiteraard zijn er wat zorgpunten. Maar de gemeente kan het zich zelfs veroorloven fors te investeren in de duurzaamheid van schoolgebouwen.

De financieel experts wisten er wel raad mee. Leon van Dun was ,,blij dat er een positief groot eigen vermogen is van 54 miljoen euro. In vier jaar tijd een verdubbeling." Een tevreden Henk van Heusden merkte op dat ,,het weerstandsvermogen zodanig verbeterd is, dat wij met een goed gemoed de nieuwe gemeente West Betuwe gaan instappen." Ook Jos Rietbergen (LG) was positief. Enigszins theatraal complimenteerde Frank Broedelet (VVD) het college ,,met de Jaarrekening waar een accountantsverklaring bij zit. Dat is de eerste keer sinds ik in de politiek zit." Hij zit vier jaar in de gemeenteraad.

Maar er waren ook kritische noten. Jan de Geus (D66) voorzag zijn eveneens lovende woorden van een kritische kanttekening. Hij wees op de lopende rechtszaken op het gebied van de Jeugdzorg. Die rechtszaken hebben een terugwerkende kracht. Hij vervolgde wat sceptisch: ,,Bovendien is Geldermalsen uniek in Nederland. Alle steden hebben veel tekort op Jeugdzorg, alleen Geldermalsen niet."

Intussen haalde een zichtbaar verheugde Rutger van Stappershoef zijn winst binnen. Uit het positief resultaat over 2017 wordt meer dan 2 miljoen euro gehaald om de schoolgebouwen in Geldermalsen versneld te verduurzamen. Dit bedrag komt bovenop geld dat in april dit jaar al beschikbaar was gesteld voor de renovatie van schoolgebouwen. Op zijn initiatief heeft de raad toen het college opdracht gegeven ,,extra middelen te zoeken voor een versnelde verduurzaming van de schoolgebouwen." Hij stelde toen dat op veel scholen de energierekening zo hoog is, dat het ten koste van de kwaliteit van het onderwijs gaat.

De verduurzaming wordt nu los van de geplande renovatie al per direct opgepakt. ,,De schoolbesturen willen meteen aan de slag en komen na de zomervakantie met een plan van aanpak naar de raad", aldus wethouder Niko Wiendels (CDA).