• Freek Wolff

Principebesluit voor windmolens

GELDERMALSEN/DEIL De burgerwindcoöperatie, gemeente Geldermalsen, gemeente Neerijnen en verschillende projectontwikkelaars hebben afgelopen vrijdag een akkoord bereikt over de mogelijke realisatie van windmolenparken bij de AVRI en knooppunt Deil. In de gemaakte afspraken is nu te lezen dat er bij de AVRI drie windmolens zullen komen en bij knooppunt Deil ongeveer tien. Toch is de realisatie van de windmolenparken nog geen zekerheid.

door Sophie van Hogendorp

@sophiehogendorp

Gerlach Velthoven, bestuurslid van de burgerwindcoöperatie: ,,Windmolens worden in een gemeenschap vaak niet zonder slag of stoot geaccepteerd. In de Windvisie van paar jaar geleden is vastgesteld dat er op de genoemde plaatsen windmolens gerealiseerd mogen worden mits er voldoende draagvlak is. Dat was voor ons een reden om dit te gaan organiseren. Na anderhalf jaar praten zijn we tot een overeenstemming gekomen, maar het definitieve besluit moet nog genomen worden.'' Bij de gemeentebesturen van Geldermalsen en Neerijnen worden principeverzoeken neergelegd. Afgesproken is dat de colleges van burgemeester en wethouders van zowel Geldermalsen als Neerijnen uiterlijk in oktober een beslissing nemen over het vervolg van de procedure.

Wie meer informatie wil over de plannen, wil meedenken of wil investeren in een windmolen kan terecht op www.betuwewind.nl.

[Lees meer in het Nieuwsblad Geldermalsen van donderdag 9 juli.