• Wethouder Financiën Govert van Bezooijen

    ChristenUnie West Betuwe

Programmabegroting 2019: West Betuwe gezond van start

GELDERMALSEN De gemeenteraad heeft dinsdag de eerste begroting van de gemeente West Betuwe vastgesteld. De nieuwe gemeente West Betuwe gaat gezond van start. 

Aan het woord Govert van Bezooijen, wethouder Financiën: ,,Voorafgaand aan het formele besluit tot fuseren zijn de drie gemeenten uitgebreid financieel doorgelicht. Dit was om te toetsen of de nieuwe gemeente gezond van start kon gaan. De dagelijkse bedrijfsvoering, lopende projecten, de reserveposities en eventuele risico's werden onder de loep genomen. De conclusie was dat de financiële toekomst geen belemmering zou kunnen opleveren voor een besluit tot fuseren. Deze eerste begroting bewijst het gelijk van die conclusie."

ZONDER NIEUW BELEID De begroting 2019 van de gemeente West Betuwe is een begroting zonder nieuw beleid. ,,Het is aan de nieuwe gemeenteraad en het college om de nieuwe koers te bepalen. Kort gezegd: we hebben de drie voorgaande financiële huishoudens samengevoegd. Bij de indeling hebben we rekening gehouden met de nieuwe organisatiestructuur en met de vier belangrijke ambities die in het herindelingsadvies zijn vastgelegd: samen met de samenleving, dienstverlening dichtbij en op maat, energieneutraal in 2030 en een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven."

POLITIEKE ACCENTEN De financiële risico's zijn voldoende afgedekt. Aan de inkomstenkant is het uitgangspunt dat de gemiddelde lastendruk voor de inwoners gelijk moet blijven. Voor nieuw beleid is financiële ruimte van € 300.000. Govert van Bezooijen: ,,Dit voorjaar brengen we de effecten van de fusie in beeld. De gemeenteraad krijgt in de perspectiefnota de gelegenheid keuzes te maken. Ook komen allerlei beheerplannen op de politieke agenda. Bij deze plannen is er ruimte om aan de spreekwoordelijke knoppen te draaien en eigen politieke accenten te leggen."

MOOIE START ,,Financieel gezien is het een mooie start van de gemeente West Betuwe. Toch pleit het college nadrukkelijk voor terughoudendheid. De komende jaren staan we als nieuwe gemeente voor grote opgaven. Denk aan de dromen en afspraken uit het Bidbook en de ambities op het gebied van duurzaamheid, woningbouw, infrastructuur en noem maar op. Daarvoor moeten de noodzakelijke middelen wel beschikbaar zijn", sluit Govert van Bezooijen af.