• Sophie van Hogendorp

ProRail en ministerie gaan voor participatie

GELDERMALSEN/TRICHT - ProRail en het ministerie gaven donderdagavond toelichting over het te nemen tracébesluit en de planning waar ze zich aan willen houden rondom het spoor in Tricht en station in Geldermalsen. Kernwoord van de avond was 'participatie': ProRail en ministerie willen samen met inwoners en lokale politici optrekken in planvorming. Raads- en commissieleden bleken hier weinig vertrouwen in te hebben. 

 

door Sophie van Hogendorp

@sophiehogendorp

 

Frank Broedelet (VVD): ,,Als ik het goed begrijp willen ProRail en het ministerie plannen maken, analyseren, overleggen, inspraak vanuit de gemeente en betrokkenen en dan toch voor de zomer al een besluit nemen over het totale maatregelenpakket. Dat is ridicuul.'' Bert Kingma, woordvoerder namens het ministerie, liet hierop weten dat hij er vertrouwen in heeft dat deze planning gehaald gaat worden. ,,Ik ben me er echter van bewust dat we dit niet zullen halen als er zeer grote verschillen van mening zijn of wanneer er hele nieuwe ideeën naar voren komen.''

 

Over die nieuwe ideeën werd echter niet echt gesproken. Meerdere keren werd er door verschillende raadsleden gevraagd of er een onderzoek gedaan kan worden naar de zogenoemde 'middendoorvariant', waarbij een onderdoorgang ter hoogte van het dorpshuis wordt gecreëerd. Hierop werd in eerste instantie niet of ontwijkend geantwoord. Uiteindelijk zei Marko Laarmans, projectleider bij ProRail toch nog: ,,Ik zie geen voordeel in andere ontwerpen want de plannen die er nu liggen zijn goede oplossingen. Bovendien heeft de raad de huidige oplossingen zelf ook als beste oplossingen bestempeld.''

 

Ook over de traverse bij het station werd gesproken. De huidige traverse voldoet niet meer een hiervoor in de plaats moet er op termijn een nieuwe traverse of een tunnel komen. Alle partijen bleken van mening dat een tunnel de beste oplossing is. Laarmans liet weten dat er voor de zomer twee uitgewerkte plannen zijn: één voor een tunnel en één voor een traverse. De verwachting is echter dat de tunnelvariant aanzienlijk duurder is. De kosten voor een traverse worden betaald, alle extra kosten moet de gemeente zelf dragen. Dit viel duidelijk niet in de smaak en de raadsleden eisten dat ook de extra kosten voor een tunnel betaald moeten worden door ProRail en ministerie. Een toezegging hierop werd echter niet gedaan.