• Sophie van Hogendorp

ProRail en Ministerie informeren gemeenteraad Geldermalsen

TRICHT - Daartoe uitgenodigd door het gemeentebestuur komen medewerkers van ProRail en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu naar Geldermalsen om de gemeenteraad te informeren over de actuele stand van zaken rond het spoor in Geldermalsen/Tricht.Tijdens deze informatieve bijeenkomst zullen allerlei onderwerpen de revue passeren waaronder ongetwijfeld de tracéwet, het onderzoek naar geluid- en trillingshinder en het stationsemplacement Geldermalsen. ProRail en Ministerie hebben aangegeven graag hierover het gesprek met de gemeenteraad aan te gaan, om zaken te verduidelijken en vragen te beantwoorden.De bijeenkomst is openbaar en vindt plaats op donderdagavond 15 januari, om 20.00 uur, in het gemeentehuis te Geldermalsen.