• Google Streetview

Puzzel rond sluipverkeer Beesd

BEESD Enkele maanden geleden zijn bij de invalswegen van Beesd tijdelijke verkeerslichten geplaatst om het sluipverkeer vanaf de rijksweg A2 te ontmoedigen om een alternatieve route via dit dorp te kiezen. Tijdens een gezamenlijke evaluatie van de gemeente en omwonenden, verenigd in de Werkgroep Sluipverkeer Beesd, werd duidelijk dat de tijdelijke verkeerslichten niet het gehoopte resultaat hebben opgeleverd. Er is nog steeds onverminderd sprake van verkeersoverlast. Op woensdag 13 juni zijn de verkeerslichten weer verwijderd.

In overleg met de omwonenden zijn er afspraken gemaakt over enkele alternatieve maatregelen om toch de overlast zoveel mogelijk te beperken. Nog voor de zomervakantie gaat het om:het aanbrengen van snelheidremmende maatregelen op de Schuttersweg; het realiseren / aanbrengen van attentieverhogende maatregelen gericht op het bewuster maken van de weggebruiker van zijn/haar snelheid met bebording/30 markering.

INTENSIEVE HANDHAVING Daarnaast plaatst de gemeente borden die erop duiden dat er in het Rumptse buitengebied (sluipverkeer vanuit Waardenburg richting Beesd) alleen bestemmingsverkeer is toegestaan. De gemeente gaat overleggen met Veilig Verkeer Nederland over andere mogelijke aanvullende attentieverhogende maatregelen;onderzoeken mogelijkheden van intensieve handhaving van snelheid gedurende een aantal weken tijdens bepaalde vaste bloktijden;het houden van een ludieke actie door de Werkgroep Sluipverkeer Beesd om extra aandacht te vragen bij de 'sluipende 'weggebruiker voor de overlast die het sluipverkeer veroorzaakt.

VERKEERSLICHTEN In het najaar volgen:een onderzoek naar de haalbaarheid van het plaatsen van verkeerslichten eventueel gecombineerd met een dynamisch afsluiting, gekoppeld de filegegevens van de A2. Dit betekent dat het systeem alleen werkt zodra er filevorming optreedt op de A2;een onderzoek of de Schuttersweg een 30 km zone kan worden;een onderzoek naar de mogelijkheid de bebouwdekomgrens op de Dr. A. Kuyperweg in noordelijke richting op te schuiven.

Op de planning voor het jaar 2019 staan de revitalisering van het bedrijventerrein Homburg en de reconstructie van de Dr. A. Kuyperweg als 30 zone. Beide projecten zullen ook hun bijdrage leveren aan het verminderen van het sluipverkeer.

Met de bewoners is afgesproken dat er geen 'waterbedeffect' mag ontstaan. Dus geen grote wijzigingen in verkeersstromen die dan op andere routes weer tot veel overlast leiden.