• Foto Rias Immink

Raad Geldermalsen evalueert azc-proces

GELDERMALSEN Op dinsdag 26 januari vergadert de gemeenteraad in de Lingeborgh in Geldermalsen. Op de agenda staat het raadsvoorstel 'procesevaluatie'. Dit stuk gaat over het proces rond het raadsvoorstel asielzoekerscentrum van 16 december 2015. Dit onderwerp zorgde voor veel beroering in de samenleving van Geldermalsen. In het voorstel voor de raad zijn de gebeurtenissen feitelijk opgeschreven. Gemeenteraad en college gaan in de raadsvergadering in gesprek over hoe het zo heeft kunnen komen.

In de procesevaluatie staat dat de combinatie van de omvang van het voorstel en de snelheid van de besluitvorming op het dossier bijdroegen aan de onrust en afstand tussen inwoners en bestuur. Dit staat haaks op hoe de gemeente wil besturen en op de intentie hulp te bieden op een moeilijk dossier.

In de aanloop naar 16 december werd een beladen vergadering verwacht en was de weerstand in de samenleving voelbaar. ,,Veiligheidsmaatregelen waren voorbereid maar een dergelijke geweldsuitbarsting was niet te voorzien", aldus de gemeente.

Van meerdere kanten krijgt de gemeente de vraag of er op dit moment wordt gewerkt aan een nieuw voorstel voor een asielzoekerscentrum in Geldermalsen. Dat is niet het geval. Ook leeft de vraag wanneer de toegezegde gesprek met de inwoners start. ,,Al eerder is aangegeven dat er fouten zijn gemaakt en dat er te weinig tijd is genomen", stelt de gemeente. ,,Juist daarom is het niet verstandig om nu zonder een goede evaluatie van wat er is gebeurd en onvoldoende voorbereiding het gesprek te starten."