• Pixabay

Raad Geldermalsen stemt in met komst windmolens Deil en Avri

GELDERMALSEN De kogel is door de kerk: er komen elf windmolens op de grens tussen Neerijnen en Geldermalsen, nabij knooppunt Deil. Drie daarvan staan op Geldermalsens grondgebied. Ook op de vuilstort van de Avri komen er drie. Beide projecten kennen felle voor- en tegenstanders onder de inwoners van Geldermalsen.

door Walter Post

De gemeenteraad van Geldermalsen besloot dinsdagavond in meerderheid voor de komst van de windmolens. Voor het plan bij Deil waren 12 raadsleden, voor dat op de Avri 9 voorstemmers. De beslissing werd genomen onder grote publieke belangstelling, en er ging zelfs een applaus op toen de beslissingen waren gevallen. Geldermalsen telt kennelijk veel mensen die voor het aanboren van alternatieve energiebronnen zijn. Sterker nog: de gementeraad zelf wil dat Geldermalsen (tegen die tijd heet het West Betuwe) in 2030 energieneutraal is.

,,Maar hoe groen willen we zijn en ten koste waarvan", stelde VVD-er Edwin Loeff. ,,Het plan dat we hier beoordelen, heeft een grote invloed op de leefomgeving. Het ware beter wanneer er minder, maar wel grotere en dus meer energie opleverende windmolens daar komen." Hij diende vervolgens een amendement in, waarbij de drie meest oostelijke windmolens, nu zo'n 145 meter hoog, zouden vervallen. Maar dat ging niet door, de gemeente is te zeer gebonden aan het huidige voorstel, ook al omdat het zich heeft verbonden aan het leveren van veel windenergie in een verbond met de provincie.

RAAD ZEER VERDEELD De gemeenteraad was zeer verdeeld: overtuigde voorstemmers als D66 en de SGP, maar ook felle tegenstanders als Joke van Vrouwerff, Rita van Leeuwen (VVD) en Jos Rietbergen (Leefbaar). De verdeeldheid kwam het meest naar voren in de fractie van Dorpsbelangen, et 3 tegenstemmers voor de molens bij Deil en 4 voor de molens op de Avri.

Op verzoek van de SGP werd voor beide projecten afgesproken dat er zo mogelijk een nulmeting aan geluid komt, want de hoge molens schijnen daar veel overlast mee te verooraken. ,,Dan kan later worden bekeken hoe we daar iets aan kunnen doen", zei Gerard Kievit (SGP). Overigens wordt er uit de opbrengst van de molens een deel in een omhevingsfonds gestort, waaruit compensatie voor overlast wordt vergoed. ,,Maar dat hebben we niet echt goed afgezekerd, we hebben die compensatie in het hele proces, dat al sinds 2013 loopt, laten liggen. De gemeenteraad had meer regie moeten nemen en houden", meende Jan de Geus (D66).