• Simon Dijk

Raad nodigt Club Rodenburg uit voor overleg

GELDERMALSEN In de gemeenteraad van West Betuwe lichtte burgemeester Harry Keereweer dinsdag de situatie rond Club Rodenburg toe. Hij deed dat in de vorm van een mededeling. Op initiatief van Lourens van Bruchem (SGP) werden de eigenaren van Club Rodenburg uitgenodigd met de raad in gesprek te gaan. Maar wel pas na de uitspraak van de rechter.

door Wim Timmermans

Petra van kuilenburg wilde de situatie rond de Rodenburg op de agenda van de raad zetten. Dat lukte niet. Burgemeester Harry Keereweer stelde voor dat hij een toelichting zou geven in de vorm van een mededeling, ook omdat de zaak nog onder de rechter was en hij daardoor ook niet alles kon bespreken. Daar ging de raad mee akkoord. Daardoor mocht de raad slechts verduidelijkende vragen stellen. En er zou geen discussie komen.

Keereweer betoogde dat hij gezien de feiten vanuit zijn taken op het gebied van openbare orde en veiligheid slechts twee opties had. Ofwel hij zou accepteren dat „dit soort zaken zich nu eenmaal bij uitgaansgelegenheden voordoet." Ofwel hij zou optreden en overgaan tot sluiting voor een jaar in het belang van de openbare orde en veiligheid en nieuwe overtredingen in het kader van de Opiumwet ter plaatse voorkomen.

Indringend betoogde hij dat hij niet wilde wegkijken. „Wat als uw dochter of buurjongen iets zou overkomen? Dan vraagt u toch: "Wat had de burgemeester kunnen doen om dit te voorkomen?" En dan wil ik niet zeggen: ,,Niets, omdat dit nou eenmaal gebeurt." En de vorige week heeft de rechter voorlopig geoordeeld dat ik terecht heb gehandeld."

FEL Petra van Kuilenburg (LLB) was fel. Zij gaf aan als enige fractievoorzitter te zijn ingegaan op de uitnodiging van de eigenaren van Club Rodenburg voor een gesprek. Dat leidde tot een merkwaardige discussie. Alle raadsleden hadden namelijk inzage in alle stukken. Maar die waren vertrouwelijk. Zij konden er dus niet over praten. Van Kuilenburg had echter van de eigenaren van Club Rodenburg informatie gekregen en kon dus vrijelijk verwijzen naar gebeurtenissen en incidenten. En dat deed ze dan ook.

Zij wilde vooral weten waarom de burgemeester niet eerst in gesprek was gegaan en was begonnen met een dwangsom en bijvoorbeeld tijdelijke sluiting. „Waarom koos u meten voor de zwaarste sanctie: één jaar sluiten?"

ZEKER 24 INCIDENTEN Keereweer gaf aan dat Club Rodenburg zelf het zeswekelijks overleg met de gemeente had opgezegd. Hij repte over zeker 24 incidenten. Achtereenvolgende burgemeesters hadden volgens hem jarenlang geprobeerd de club op een ander spoor te zetten. In januari dit jaar ging hij tot actie over.

Lourens van Bruchem (SGP) was bescheiden. Hij wilde geen oordeel vellen nu. „Het is onder de rechter. Wij moeten de burgemeester ondersteunen. Het is zijn bevoegdheid, we kunnen het besluit niet ongedaan maken. Er komt wel een evaluatiemoment. Dan heeft de raad wat te zeggen. Los daarvan moeten we de rechter vertrouwen." Hij had ook informatie van Club Rodenburg gekregen. En nodigde de eigenaren uit voor een gesprek met de raad. Voor een open gesprek. Maar pas nadat het juridisch traject is afgelopen."

Dat wordt dan een gesprek met de gemeenteraad. Wanneer en hoe werd nog niet duidelijk.