• Archief

Raad van State heeft handen vol aan plan bedrijfsterreinen Geldermalsen

DEN HAAG Een omvattend plan met zoveel mogelijk dezelfde regels voor meerdere bedrijfsterreinen in Geldermalsen. Dat is de bedoeling van het nieuwe bestemmingsplan Bedrijventerreinen van de gemeente Geldermalsen. Maar met zo'n omvattend plan dat veel bedrijven raakt, ligt het voor de hand dat er veel bezwaarmakers opstaan.

De Raad van State besteedde dinsdag meer dan een halve dag aan het horen van de bezwaren. En het zal nog zeker maanden duren voordat de Raad uitspraak zal doen. Het lijkt nu al zeker dat de gemeente reparaties zal moeten uitvoeren.

De Raad heeft zelf adviseurs ingeschakeld en die constateerden meerdere gebreken in de planregels. De rechters van de Raad kregen dinsdag ook lang niet altijd een helder antwoord op hun vragen aan de gemeentewoordvoerders. Dat zal vermoedelijk ook extra huiswerk voor de gemeente opleveren.

BEPERKINGEN De grondeigenaren Van Kessel Projectontwikkeling en Beheer bezorgden de gemeente het meeste werk. Ze bezitten grond op bedrijventerrein Lingewaarden. Ze klaagden bij de Raad dat de bedrijven op hun gronden aan de Rijnstraat met beperkingen te maken krijgen voor uitbreidingen en het gebruik van hun percelen. De planregels zijn daar niet duidelijk over, constateerden de adviseurs van de Raad.

Van Kessel klaagde ook over de verlaging van de milieucategorie voor de Lingewaarden. Zware bedrijven met veel overlast zijn daar niet toegestaan. De gemeente vindt dit ongewenst, want het bedrijventerrein ligt te dicht bij woningen. Bovendien zal een deel van Lingewaarden in de toekomst worden omgevormd naar woningbouw. Daar mag niet te veel overlast zijn.

Volgens de raadsadviseurs worden de bedrijven op de gronden van Van Kessel niet geraakt door de milieubeperking van de gemeente. Al die bedrijven zitten niet in de zware categorie. Ze kunnen gewoon verder blijven werken. Wel zien de raadsadviseurs dat bij sommige bedrijven buitenopslag niet meer mag, zoals bij Van Kessel Wegenbouw. Onder het voorgaande bestemmingsplan mocht dit wel en dat recht kan de gemeente niet zomaar afnemen.