• De zonnepanelen liggen al bij de Avri. De Raad van State kijkt nu naar de bezwaren van de geplande windturbines bij de Avri.

    Ronald Verwijs

Raad van State kijkt naar bezwaren tegen Windpark Avri

DEN HAAG Een onderzoek gebaseerd op onjuiste uitgangspunten en een gemeente die strengere normen had kunnen hanteren dan nu is gedaan. Dat zijn de belangrijkste kritiekpunten van ondernemers en omwonenden in een ruime omgeving van Windpark Avri bij Geldermalsen. De Raad van State gaat nu bekijken wat die bezwaren waard zijn.

De drie windturbines die exploitant Winvast wil neerzetten langs de A15 en de Betuwelijn zijn duidelijk niet gewenst bij veel mensen uit de buurt. Ze hebben zich onder meer verenigd in de actiegroep Tegen Wind en ze vrezen gezondheidsschade. Vooral het laagfrequente geluid van de windturbines baart zorgen. Het kan onder meer de nachtrust verstoren.

Daarnaast is er sprake van opeenstapeling van lawaai uit verschillende bronnen, het wegverkeer op de A15 en treinen op de Betuwelijn. Die cumulatie is verkeerd berekend door de deskundigen van Winvast, constateerden onafhankelijke adviseurs van de Raad van State. Die hebben het rekenwerk zelf overgedaan. Ze concluderen dat er zeker bij één woning in de omgeving het leefklimaat wordt gereduceerd tot matig dankzij de windturbines. Voor wie het glas halfvol is, is dat een gunstige uitkomst.

Maar juist vanwege het behoud van de goede leefkwaliteit in de omgeving had de gemeente strengere normen moeten toepassen, vinden de tegenstanders. De Nederlandse normen voor lawaai van windturbines gaan niet ver genoeg. Ze wijzen op normen die onder meer in Denemarken worden gehanteerd. En Nederland heeft ook een zorgplicht voor zijn burgers. Bovendien komen er steeds meer nieuwe inzichten over de gevolgen van windturbines en dat zorgt al voor aanscherping van de voorschriften.

De gemeente oordeelt anders. Aan de vereiste normen wordt voldaan en met de verleende vergunning wordt de overlast zelfs nog iets verder beperkt. Verder vindt de gemeente dat het gros van de bezwaarmakers buitenspel moet worden gezet, omdat ze niet belanghebbend zouden zijn. Zo twijfelt de gemeente sterk aan de status van actiegroep Tegen Wind, omdat dit geen officiële vereniging zou zijn en dus niet bevoegd om te procederen.

De Raad van State gaat dit nog beoordelen. Maar meestal worden dergelijke acties van overheden als flauwe procedeertrucs afgewezen. Volgens de advocaat van Tegen Wind mag de gemeente zelfs blij zijn dat veel omwonenden hun bezwaren hebben gebundeld onder de paraplu van Tegen Wind. Was dat niet gebeurd, dan had de gemeente vele tientallen bezwaarschriften moeten doorploegen.

De Raad van State oordeelt binnen enkele maanden.