• 2015-09-28 00:00:00 DEN HAAG - De Raad van State aan de Kneuterdijk. ANP XTRA LEX VAN LIESHOUT

    Lex van Lieshout

Raad van State schorst plan distributiecentrum Geldermalsen

DEN HAAG De bouw van een groot distributiecentrum op bedrijventerrein Hondsgemet Zuid in Geldermalsen zal flink worden vertraagd. De Raad van State schorste maandagmiddag het bestemmingsplan voor dit project na bezwaren van een omwonende.

De Raad van State moet de zaak later dit jaar uitgebreid gaan beoordelen. Maar de rechter gaat er nu voorlopig van uit dat het bestemmingsplan dan sneuvelt vanwege het ontbreken van een verkeersonderzoek. Verder heeft de Raad van State grote twijfels over de bouwhoogte van bijna 30 meter.

Misschien kan de gemeente Geldermalsen het plan nog redden door snel een verkeersonderzoek te doen. Dat moet dan wel hard aantonen dat de leefbaarheid in het gebied niet te zwaar wordt aangetast. Volgens de Raad van State gaat het om een groot distributiecentrum waar veel opslag kan plaatsvinden. Dat moet allemaal worden aan- en afgevoerd. Het ligt dus voor de hand dat er veel meer verkeer over de Plettenburglaan gaat rijden.

De afstand tussen de woning van de bezwaarmaker aan de Meersteeg en het distributiecentrum is weliswaar 200 meter, maar ze heeft er wel zicht op. Dat telde zwaar. Verder verwacht de Raad dat het toenemende verkeer op de Plettenburgerlaan ook bij haar woning merkbaar is. Daarom ziet de Raad haar als belanghebbende. En dan heeft ze het recht om bezwaar te maken.

Wethouder Roland van Meygaarden benadrukt dat het een tussenuitspraak is. ,,De rechter weet dat we er vaart achter de bodemprocedure willen zetten. En nieuwe bouwtechnieken vragen om ruimte in de hoogte. Een 'mooi bedrijf uit de regio Utrecht' is bezig met de aankoop van de zeven hectare en heeft daar al sonderingsonderzoek uitgevoerd. We hebben er veel belang bij dat het snel doorgaat. We begrijpen de gevoeligheid van het gebied, omdat er al eerder plannen lagen voor windmolens en een azc. Dit kwam ook duidelijk terug in de bezwaren. We hopen dat we binnen nu en tien weken helderheid hebben.''