• Raad West Betuwe vergadert in de Koeldert

    Wim Timmermans

Raad West Betuwe vergadert in dorpshuis De Koeldert in Waardenbuirg

De raad van West Betuwe is van plan niet alleen in de raadszaal maar ook daar buiten in de dorpen te gaan vergaderen. Het liefst "op locatie", dat is op de plek waarover gediscussieerd wordt. De lokale politiek wil meer en beter contact met inwoners en bedrijven. Dat is een nadrukkelijke ambitie van de nieuwe fusiegemeente.  

De eerste raadsvergadering „op locatie" vond dinsdag 5 maart plaats in dorpshuis de Koeldert in Waardenburg. Aanleiding was de omgevingsvergunning van het bedrijf Plomp uit Waardenburg. Plomp profileert zich als een duurzaam voorbeeld bedrijf. Drie jaar geleden was toenmalig commissaris van de Koning Clemens Cornielje er nog te gast om het zonnepanelenproject van het bedrijf te bezichtigen.

Plomp zoekt al langere tijd samen met omwonenden naar een oplossing voor de geuroverlast van het bedrijf. Die oplossing is er nu, maar de beoogde installaties zijn veel te hoog volgens het huidige bestemminsplan. Toch wil het college van B&W een omgevingsvergunning verlenen voor het project. Het project verbetert de leefbaarheid. Het is ook duurzaam en draagt bij aan de  doelstelling energieneutraal 2030. Maar de raad moet er wel mee instemmen. De vergadering in de Koeldert moest de raad een beeld opleveren van de situatie ter plekke.