• Walter Post

Raadsintenties in drie simpele vragen

GELDERMALSEN De komende gesprekken van de raadsleden en de wethouders met bewoners van de dorpen zijn bedoeld om te horen wat er echt leeft. Daar kun je uit concluderen dat ze dat nu niet weten.

door Walter Post

@Raadsverslaggev

Enig bewijs daarvoor is er natuurlijk: het bestuur had de heftige reactie op de komst van een asielzoekerscentrum niet zien aankomen. Luisteren zal het vertrouwen in het gemeentebestuur herstellen, is de verwachting. Reden voor het Nieuwsblad de fractievoorzitters in de gemeenteraad alle dezelfde drie eenvoudige vragen vragen voor te leggen. Want de raad kan wel een bedoeling hebben met die gesprekken, de burgers die eraan meedoen, moeten ook zijn voorzien van wat voorinformatie.

De vragen zijn simpel: 'waarom weet u niet wat de burger wil?', 'hoe diep is de kloof tussen u en de burger?' En: 'wat mag de burger niet van u vragen?'. De conclusie is: de lokale politici denken prima te weten wat de burger wil, ze constateren een flinke kloof en iedereen mag alles vragen. Over alle onderwerpen, al gaan de gesprekken straks vooral over asielzoekersopvang. Jos Rietbergen van Leefbaar is daar helder in: ,,Met opvang van vluchtelingen heb ik geen enkele moeite, net als 95 procent van de inwoners. Vluchtelingen, mensen met een verblijfsstatus, hebben dezelfde rechten als ik." En asielzoekers dan? "Dat is een heel ander verhaal natuurlijk."

Dorpsbelangen is kort en duidelijk: de fractie weet wat er speelt bij 'onze achterban', noteert dat doordrukken van beslissingen 'doorgaans een kloof tussen burger en bestuur veroorzaakt' en wil over alles praten, behalve over individuele belangenbehartiging.

Ook de SGP van Lourens van Bruchem zegt te weten waarom het in december misliep. ,,De burger van Geldermalsen is overvallen, dat was fout. Maar op andere plaatsen was er een totaal andere aanpak, en daar verliep de discussie ook veelal niet fijn. De gemeente moet nu eenmaal voldoen aan landelijke wetgeving. Ik wil niet spreken van een kloof, we proberen het juiste te doen."

MODERNE DEMOCRATIE Het CDA van Henk van Heusden vindt het nodig de burger op te zoeken. ,,Dat hoort in een moderne democratie. We hebben als raad de wijsheid niet in pacht dus we kunnen van de burger leren. Ik weet niet hoe groot de kloof is, maar sta open voor alle vragen."

D66 weet wat er leeft, zegt fractievoorzitter Jan de Geus. ,,Maar om een nog beter inzicht in de wensen te krijgen, willen we de dialoog aangaan. Er is maar voor een relatief kleine groep mensen een kloof met het gemeentebestuur. Dat staat onterecht laag op de agenda, maar geeft ruimte aan populisme en risico's voor de democratie."

VVD'er Frank Broedelet: ,,Dé burger bestaat niet natuurlijk. Velen staan positief tegenover vluchtelingenopvang. De kleinschalige opvang van statushouders heeft vorig jaar tot geen enkele wanklank geleid. Dat zou wat mij betreft prima uitgebreid kunnen worden. De kloof is diep, de komst van een azc veroorzaakte veel wantrouwen door de manier waarop B en W en raad met het dossier omgingen. En iedereen mag alles vragen."

VLUCHTELINGEN De PvdA, Wim Timmermans, komt met voorwetenschap naar de gesprekken. ,,We weten hoe het vluchtelingenverhaal leeft, de gesprekken zijn er om die mening te toetsen. De kloof met de burger ontstaat wanneer je als gemeentebestuur dingen doet die voor sommigen niet leuk zijn. Dat is een gegeven. En iedereen mag ons alles vragen, als ze maar niet willen dat ik mijn overtuiging verloochen."

Joke van Vrouwerff van de gelijknamige fractie: ,,Mensen zijn helemaal niet tegen kleinschalige opvang van vluchtelingen. Ze zijn vooral boos over de manier waarop te snel te grote besluiten zijn genomen. Ze voelen zich niet gehoord." Praten dus. En de kloof met de burger? ,,Die komt in deze raadsperiode nooit meer goed."