Raadspraat: burgerparticipatie

NEERIJNEN - Met het invoeren van burgerparticipatie hoopt Neerijnen op een grotere betrokkenheid van de inwoners. Het college en de raad hebben de wijsheid niet altijd in pacht, er zijn vast wel burgers die een goed (beter) idee of plan hebben bij bepaalde onderwerpen. Daar moeten we dan ook dankbaar gebruik van maken.

Hoe gaat het in zijn werk?

Burgerparticipatie kent een 5-tal gradaties, informeren, meedenken, meepraten, meedoen en meebeslissen.

Of participatie wordt toegepast en welke stap gebruikt gaat worden is ter beoordeling van het college B&W, uiteraard heeft ook de gemeenteraad hier zeggenschap over.

Daarna wordt er bekeken wie belang heeft bij het onderwerp en hieraan een bijdrage kan of wil leveren.

Dit laatste is lastig want voor de gemeente komt algemeen belang voor persoonlijk belang. En hoe zorg je ervoor dat ook minder mondige mensen een bijdrage kunnen leveren.

Deze manier van werken zal moeten groeien, inwoners moeten daadwerkelijk beleven dat naar hen geluisterd wordt en dat zij bij bepaalde zaken kunnen meebeslissen.

Men moet niet het gevoel krijgen dat het allemaal niet uitmaakt en toch geen zin heeft.

Gemeentebelangen Neerijnen is altijd al voorstander geweest van het meer betrekken van onze inwoners.

Daarom zijn wij al op een laagdrempelige wijze benaderbaar voor iedereen en hebben wij ook ingestemd met dit plan.

De volledige nota Burgerparticipatie Neerijnen kunt u vinden op onze website: http://www.gbneerijnen.nl/index.php/gbn/mededelingen

Jos Veeken

Raadslid Gemeentebelangen Neerijnen

jos@gbneerijnen.nl

www.gbneerijnen.nl