• Foto: Louis van Oort

Raadspraat: Duidelijke taal

GELDERMALSEN De PvdA in Geldermalsen heeft aan de wethouders gevraagd om in het vervolg duidelijke raadsvoorstellen te schrijven. Waarom moeten we zoiets vragen? Tijdens de raadsvergadering van mei was er verwarring over de besluitvorming rond de verhuur van de ruimtes in de Pluk, ons nieuwe Multifunctioneel Centrum en Eerstelijns Gezondheidscentrum (MFC-ECG). Vrijwel alle raadsleden waren van mening dat er duidelijke afspraken waren dat het ECG deel als blok verhuurd zou worden door de gemeente en dat het risico op leegstand bij de hurende partij zou liggen. In het Raadsbesluit van November 2012 stond namelijk dat specifiek voor het ECG geldt dat het leegstandsrisico bij de stichting ECG ligt. Waarom dan in mei 2015 opnieuw verwarring over deze vraag? Omdat nu is gebleken dat het ECG bij aanvang toch minder vierkante meters gaat huren dan oorspronkelijk was gedacht. En omdat nu blijkt dat die mooie zin over risico bij leegstand pas in werking gaat nadat het contract bij de ingebruikname van het gebouw is getekend. Zo kon het dat in de afgelopen raadsvergadering een schorsing nodig was om de verwarring over dit punt weg te nemen. De stukken van de afgelopen jaren gaven duidelijkheid. Het stuk dat nu voorlag was in lijn met eerdere afspraken. Reden voor de PvdA om aandacht te vragen voor raadsvoorstellen in duidelijke taal waarbij eerdere besluiten over een onderwerp herhaald worden. Het lijkt zo logisch.

Een voorbeeld waar eerder dit jaar verwarring over was, is inmiddels dankzij gezamenlijke inzet van de PvdA en D66 opgehelderd en vastgelegd . Hierdoor is er nu compensatie voor de eigen bijdrage huishoudelijke hulp voor mensen met een minimuminkomen onder de 120 procent van de bijstandsnorm. Dat is duidelijke taal waar ik blij van word.

Annet IJff

Raadslid PvdA Geldermalsen