Raadspraat: Naar een dorp met 50.000 inwoners?

Politici kunnen uitgebreid soebatten over de uitgave van 7.500 euro en vlak daarna 'onder uit de heup' een beslissing met enorme consequenties nemen. Een mooi voorbeeld daarvan was vorige week te zien in de raad van Geldermalsen.Daar is uitgesproken dat Geldermalsen op termijn moet gaan fuseren met Neerijnen en Lingewaal. Tot een super 'plattelandsgemeente van 50.000 inwoners met een eigen identiteit'. Ter onderbouwing staan in het voorstel 27 regels en 3 zwart wit kaartjes. Dat is volgens de Geldermalsense regering Dorpsbelangen3 genoeg. Men vindt het een kwestie van identiteit en een goed gevoel. Een van de coalitiepartijen gaf zelfs toe dat 'het een irrationele keuze was'. En oh ja.. de beslissing is genomen. Nu wil Dorpsbelangen3 de inwoners bij het proces betrekken.Dat is te kort door de bocht. Betrek burgers en ondernemers nou vanaf het begin en niet pas na de beslissing. En dan: er wordt al jaren samen gewerkt in de regio. Breng eens in beeld wat er goed en fout gaat. Is er wel een probleem? Verzin dan mogelijke oplossingen. Er zijn er tientallen. Bijvoorbeeld: beter samen werken. Goedkoop en efficiënt. Nadeel: er zijn wat mooie functies in de regio overbodig. Of: Geldermalsen, Lingewaal, Neerijnen passen bij elkaar. Misschien met Culemborg erbij. Zet dan de voors en tegens op een rij en ga de discussie aan. Dan neem je een doordacht en weloverwogen besluit. Doe dit goed en maak het een onderwerp bij de volgende verkiezingen. Maar er is meer. De gemeente is bezig met een ongekende klus op het gebied van zorg en welzijn. Samen met de regio en al onze buurgemeenten zijn we keihard bezig om die klus te klaren. Dan moet je met hen niet beginnen over fusies. Dat wordt ruzie over wie het met wie moet, mag en kan gaan doen. En dat is een enorm risico voor de uitvoering van de nieuwe taken op het gebied van zorg en welzijn. Herindeling kan beter even wachten. Tot de sociale transities zijn geland. Zorg nou eerst voor je inwoners!Wim TimmermansPvdA Geldermalsen