• Burgemeesters van Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen

    Neeltje van Triest

Raden stemmen over herindelingsontwerp GNL-gemeenten

GELDERMALSEN Vandaag beslissen de drie gemeenteraden van de GNL-gemeenten, Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal, over het herindelingsontwerp van de nieuwe fusiegemeente. Dit ontwerp werd eind februari goedgekeurd door de drie colleges van B en W en nu is het de beurt aan de drie gemeenteraden om er een oordeel over te vellen. 

door Linsey Driessen

@LinseyDriessen

In het herindelingsontwerp staan kort gezegd de indeling en de toekomstplannen van de nieuwe gemeente beschreven. De argumenten voor de fusie worden nogmaals benoemd, het profiel van de nieuwe gemeente wordt geschetst en de financiële gevolgen van de fusie worden benoemd.

Het voornaamste doel van de fusie van de gemeenten is elkaar versterken, om uiteindelijk hun inwoners, ondernemers en organisaties optimaal te faciliteren als één sterke gemeente. Door de fusie wordt de bestuurlijke invloed van de drie gemeenten op regionaal niveau ook uitgebreid.

Er is op initiatief van D66 Geldermalsen, ChristenUnie Lingewaal en Voor Neerijnen al gewerkt aan een vanavond in te dienen motie met de wens voor meer woningbouw in de dorpen. Dat betekent dat ook raadsleden uit de drie gemeenten elkaar al voorafgaand aan de fusie hebben gevonden, en de handen ineen hebben geslagen.

Als de gemeenteraad akkoord gaat met het herindelingsontwerp, komen de drie gemeenten onmiddellijk onder preventief financieel toezicht van de provincie te staan. Dit heeft tot gevolg dat als een van de drie gemeenten investeringen wil doen die hoger zijn dan 25.000 euro, zij eerst moet overleggen met de twee andere fusiegemeenten en de investering pas mogen doorvoeren zodra er toestemming is van de provincie. Dit is overigens standaardprocedure bij een fusie van bestaande gemeenten.

Bij een nieuwe gemeente hoort natuurlijk ook een nieuwe naam. Tot 19 april mogen inwoners stemmen op een van de drie mogelijke nieuwe namen. De bedoeling is dat de GNL-gemeenten vanaf 1 januari 2019 verder gaan als één gemeente.