• Raphael Drent

Ravestein: Het zorgcentrum anno 2016

GELDERMALSEN Bij binnenkomst in zorgcentrum Ravestein in Geldermalsen klinkt een gezellig gekwebbel. Een paar dames zitten aan de leestafel het nieuws door te nemen. We worden begroet door een vriendelijke receptioniste die de weg wijst naar het restaurant. Daar wacht locatiemanager Wim van Sijll. Hij vertelt meer over de zorg anno nu.

,,Afgelopen jaar is er veel negatieve publiciteit geweest over de verpleeghuiszorg. Denk alleen al aan de commotie rond de lijst van de Inspectie voor de Gezondheidszorg, die begin juli gepubliceerd werd. Bij de zorginstellingen op die lijst zou de zorg tekortschieten. Maar er gaat heel veel goed en ook dat mag gehoord worden", aldus Van Sijll.

,,Elke dag weer doen zorgmedewerkers hun best om goede zorg te leveren. Onze zorg draait niet alleen om de ziekte van onze bewoners. We proberen er ook voor te zorgen dat zij zich prettig voelen bij ons, dat ze zo actief mogelijk blijven en datgene kunnen doen wat ze graag willen doen. Veel mensen hebben nog het beeld voor ogen zoals het vroeger was in de verpleeghuiszorg, maar kijk eens rond hier in Ravestein… de mensen zitten echt niet de hele dag achter de geraniums. Er worden activiteiten georganiseerd, de maaltijd wordt samen gegeten in het restaurant, we hebben prachtige tuinen en mensen met dementie kunnen vrij rondlopen door Ravestein."

ZORGCENTRUM MET EEN WIJKFUNCTIE ,,De overheid wil dat ouderen zo lang mogelijk thuis blijven wonen", gaat Van Sijll verder. ,,En dus stemmen we ons aanbod af op de wensen en behoeften van deze ouderen. We krijgen steeds meer een wijkfunctie waarbij de thuiswonende ouderen zorg en service bij ons kunnen inkopen: zorg op maat, activiteitenpakketten, maaltijden en dergelijke. Het langer thuis wonen vraagt nogal wat van cliënt en mantelzorger. Gelukkig zijn er veel mogelijkheden voor ondersteuning. Om ouderen en mantelzorgers te helpen bij het vinden van de juiste zorg en ondersteuning heeft SZR enkele jaren geleden een Zorg Adviespunt geopend. Hier kunnen mensen terecht met al hun zorgvragen."