• Louis van Oort

Reactie gemeentebestuur op artikel Rekenkamercommissie

GELDERMALSEN In een reactie op een artikel over een rapport van de Rekenkamercommissie, laat de gemeente Geldermalsen het volgende weten:

,,Het college van B en W kan zich vinden in de kritiek van de Rekenkamercommissie maar plaatst deze wel in de tijd. Immers sinds het onderzoek en het uitkomen van het eindrapport zijn er op verschillende punten al de nodige maatregelen getroffen en zijn er ook zaken opgepakt die niet waren afgesproken. Hierbij kan worden gedacht aan vernieuwing van de website en de introductie van een klantvriendelijker vorm van brieven schrijven. Daarnaast heeft de burgerconsultatie over het thema dienstverlening eind 2015 een aantal concrete aandachtspunten opgeleverd waarmee de organisatie inmiddels ook aan de slag is gegaan. Uit recent gehouden klanttevredenheidsonderzoeken blijkt dat de gemeentelijke dienstverlening het rapportcijfer 7- krijgt. Een dikke voldoende, maar niet genoeg om te voldoen aan de norm die het gemeentebestuur én de ambtelijke organisatie zichzelf hebben opgelegd."