• Het gebied waar het werk is stilgelegd

    gemeente West Betuwe

Raad van State zet vraagtekens bij stilleggen uitbreiding golfbaan The Dutch

DEN HAAG Het is zeer de vraag of de gemeente West Betuwe terecht besloten heeft om het werk aan de uitbreiding van golfbaan The Dutch in Spijk stil te leggen. Ook is het de vraag of terecht een dwangsom is opgelegd om regenwater dat in contact is gekomen met staalslakken, op te slaan en af te voeren. Dit bleek donderdag tijdens een spoedzitting bij de Raad van State in Den Haag.

De gemeente, ondersteund door het Waterschap Rivierenland, legde het werk al maanden geleden stil, omdat er grote vrees is dat het grondwater en oppervlaktewater verder worden verontreinigd. Uit onderzoek in waterplassen op het golfterrein is namelijk gebleken dat dit is verontreinigd. De gemeente en het Waterschap zijn bang dat de vervuiling eenmaal in de grond nog voor tientallen jaren een probleem zal zijn.

STAALSLAKKEN De boosdoeners zijn de staalslakken, een afvalproduct van de productie van staal. Ze worden gebruikt voor de ophoging van een wal langs het terrein. Volgens de gemeente en het Waterschap mag dit spul niet in aanraking komen met regenwater en grondwater, want dan ontstaat er een gevaarlijke verontreiniging. Aannemer Sent One kreeg daarom een onmiddellijk verbod om de aanleg van de wal langs de A15 en de Betuwelijn af te maken. Ook moest het regenwater worden afgevangen.

Sent One en The Dutch zijn nu naar de Raad van State gestapt om de maatregelen van de gemeente aan te vechten. Volgens de advocaat van Sent One speelt de gemeente West Betuwe een spel. De vergunning voor de wal is verleend door de voormalige gemeente Lingewaal. Maar de gemeente West Betuwe zou daar nu van af willen. Dat wordt overigens ontkend door de advocaat van de gemeente. Die stelt dat het alleen gaat om het verder voorkomen van verontreiniging.

TWIJFELS De voorzitter van de Raad toonde donderdag zijn twijfels over het optreden van de gemeente. Zo constateerde hij dat de verontreiniging maar in één van de drie onderzochte waterplassen was aangetroffen. Hij vroeg zich af hoe zwaar daaraan moet worden getild in vergelijking met de financiële schade voor The Dutch en Sent One.

,,Waarom nu het werk stilgelegd? Als de berg staalslakken daar blijft liggen, dan wordt het probleem alleen maar erger. Waarom heeft de gemeente geen opdracht gegeven om die troep daar weg te halen als het zo gevaarlijk is?" Ook het afdekken van de staalslakken zou volgens de raadsvoorzitter een optie zijn. Het antwoord van de gemeente was ontluisterend: Aan die optie was niet gedacht.

EINDELOOS Sent One en The Dutch klaagden bij de Raad ook over het eindeloos vragen door de gemeente van nieuwe onderzoeken en informatie. Daarmee wordt de periode waarin het werk is stilgelegd, alleen maar opgerekt. Ook het aanbod om de staalslakken zelf te verwijderen zou door de gemeente zijn verworpen.

Maar de advocaat van de gemeente stelt dat juist nader onderzoek nodig is om zeker te weten dat het grond- en oppervlaktewater niet worden verontreinigd. Zelfs bij het dreigende gevaar van een verontreiniging kan een gemeente al optreden, aldus de advocaat.

De uitspraak volgt binnen twee weken.