• import

Sent One en The Dutch onder zware druk in zaak golfbaan Spijk

DEN HAAG Met een bankgarantie van 85.000 euro kunnen aannemer Sent One en golfbaan The Dutch de gemeente West-Betuwe en het Waterschap Rivierenland voorlopig van zich afhouden. Dat is de oplossing die de Raad van State donderdag voorlopig voorstelde in het inmiddels zoveelste deel van de juridische soap over de aanleg van de golfbaan in Spijk.

De gemeente en het waterschap hebben aannemer Sent One en exploitant van de golfbaan The Dutch voor 85.000 euro aan boetes opgelegd. Ze hebben volgens deze overheden niet voldaan aan eerder gegeven dwangsommen. Daarom zijn de dwangsommen omgezet in een boete.

STAALSLAKKEN Het terrein van de golfbaan is al gedeeltelijk opgehoogd met zogeheten staalslakken. Komen die in aanraking met regenwater, dan raakt dit water vervuild. De opdracht was om het regenwater op te vangen in grote zakken en af te voeren naar een waterzuivering, zodat het geen bodemvervuiling in gang kan zetten. Maar volgens directeur-eigenaar Theo Witjes van Sent One regende het de afgelopen tijd meer dan hij kon afvoeren. Volgens zijn advocaat kunnen regenplassen op het bouwterrein overigens helemaal geen kwaad.

ZWARE BOETE Ook werd een zware boete uitgedeeld vanwege het weghalen van een drainagebuis op het terrein. De advocaat van de gemeente stelt dat dit werk is dat was verboden toen de aanleg van de golfbaan negen maanden geleden werd stilgelegd. Maar volgens de advocaat is de drainagebuis juist weggehaald om te voorkomen dat het water vanaf het terrein via de buis zou afstromen naar het oppervlaktewater. Met het weghalen van de buis zou juist watervervuiling worden voorkomen. Daar was ook opdracht voor gegeven.

Maar de advocaat van het waterschap ontkende dat die opdracht was gegeven.

DWANGSOMMEN Intussen regent het dwangsommen en boetes waarover wordt geprocedeerd, terwijl het werk stil ligt. ,,De gemeente communiceert alleen nog maar via dwangsommen", aldus de advocaat van Sent One. Hij wijst op het gevaar dat Sent One en The Dutch afstevenen op een faillissement. ,,In dat geval draaien de gemeente en het waterschap op voor alle kosten van sanering." Zo ver hoeft het niet te komen, vindt de advocaat, omdat er al een plan van aanpak klaar ligt om het probleem met de staalslakken op te lossen.

Volgens Theo Witjes is het afvoeren van de staalslakken, die wel gelden als een gecertificeerde bouwstof, een ondoenlijke zaak. Hij schat de kosten van afvoer van staalslakken die nu op het terrein liggen op een bedrag tussen 10 en 25 miljoen euro. Overigens is hij ook somber over de bankgarantie die het onheil voorlopig kan afwenden. ,,Die bankgarantie moet komen uit mijn bedrijfsreserve van 650.000 euro. Dat is mijn pensioen. Maar die reserve is al grotendeels opgegaan aan allerlei kosten voor de golfbaan."

De Raad van State moet nog beoordelen of de dwangsommen, feitelijk niet meer dan dreigende boetes, wel terecht zijn opgelegd. Als dit niet zo is, dan gaan ook de uitgedeelde boetes van tafel. Maar over die vraag oordeelt de Raad pas veel later. Komt er nu een bankgarantie, dan schorst de Raad de boetes. Komt er geen bankgarantie, dan zal de Raad binnen twee weken oordelen welke maatregel dan gepast is.