• Simon Dijk

Rechter oordeelt: Club Rodenburg in Beesd moet dicht

ARNHEM Het wordt dus echt het eind van een tijdperk: de Rodenburg in Beesd moet dicht. De rechtbank wijst het verzoek van Club Rodenburg voor een voorlopige voorziening af. Dit betekent dat Club Rodenburg alsnog haar deuren voor 1 jaar moet sluiten. Omdat de sluiting van de club vooralsnog in stand blijft, ziet de voorzieningenrechter geen belang om de intrekking van de Drank- en Horecawetvergunning nog afzonderlijk te beoordelen.

Op 19 maart bepaalde interim-burgemeester Keereweer dat Club Rodenburg in Beesd 1 jaar gesloten moest worden. Politieagenten in burger hebben eind 2018 in de club gezien dat door bezoekers drugs wordt gebruikt en verhandeld. Aan de sluiting ging volgens de gemeente een lange lijst met ongeregeldheden, zoals vechtpartijen en mishandelingen, vooraf. De burgemeester trok ook de Drank- en Horecawetvergunning van Club Rodenburg in.

Om sluiting te voorkomen, legde Club Rodenburg dit besluit voor aan de voorzieningenrechter. De club sprak enkele meldingen uit eerdere politierapportages gemotiveerd tegen. Maar dit is volgens de rechter onvoldoende om aan te nemen dat de rapportage op grond waarvan de burgemeester tot sluiting is overgegaan ook niet klopt. De club heeft onvoldoende tegenbewijs geleverd waaruit blijkt dat de waarnemingen van de politieagenten dat er op de betreffende 2 avonden door bezoekers drugs werden gebruikt en verhandeld onjuist zijn.

Volgens het beleid van de burgemeester staat een sanctie op handel in drugs in een pand. De sanctie is sluiting van het pand voor 1 jaar. De club voerde geen bijzondere omstandigheden aan die reden geven voor een minder lange sluiting. Daarom wijst de rechtbank de voorlopige voorziening af.