• Wim Timmermans

Praten over recreatie en toerisme: cultuurhistorie, water en fruit

ASPEREN West Betuwe gaat het beleid op het gebied van recreatie en toerisme harmoniseren. Tegelijk worden nieuwe wensen en ideeën uit het bidbook in het beleid verwerkt.

door Wim Timmermans

De gemeenteraad van West Betuwe vergaderde in Asperen over recreatie en toerisme. De belangstelling was groot: naast raadsleden waren veel inwoners en recreatieondernemers aanwezig. Ook belangrijke partners, zoals Staatsbosbeheer, het waterschap, het regionale bureau voor Recreatie en Toerisme en Landschapsbeheer Gelderland waren aanwezig.

Wethouder Rutger van Stappershoeff (DB) trapte af: „We moeten het beleid van de drie gemeenten harmoniseren. Het bidbook bevat veel aanknopingspunten. En het is een belangrijk regionaal speerpunt." Er waren enquêtes gehouden over de wensen van inwoners en ondernemers.

GESPREKSTAFELS De aanwezigen praatten aan gesprekstafels met elkaar over vier onderwerpen. Aan de tafel Routestructuren kwamen fiets-, wandel- en klompenpaden, pontjes en alles wat daarbij hoort aan de orde. Ze vormen een basisvoorziening voor recreanten, maar zijn ook voor de eigen inwoners van groot belang.

Aan een tweede tafel kwamen accommodaties en dagattracties aan de orde. Veel ondernemers hadden in de enquête aangegeven terughoudend te zijn met investeringen vanwege de regeldruk.

De derde tafel boog zich over een betere promotie van het West Betuwse aanbod. Zowel internationaal, regionaal als lokaal. Bij de vierde tafel werd gesproken over samenwerking. West Betuwe kan het niet alleen. Er wordt samengewerkt met de Hollandse Waterlinie, de Vesting3hoek, het recreatieschap en vele anderen.

Het leidde tot een breed scala aan opmerkingen, vragen en ideeën. „Eigenlijk weten we zelf vaak niet eens wat onze omgeving te bieden heeft." „Je kunt bijna nergens wat drinken onderweg." „ Moeten we mikken op bussen vol toeristen die uit Amsterdam worden aangevoerd en hier gaan fietsen?" „En dan zijn we ineens ook nog Werelderfgoed. Ook daar moeten en kunnen we wat mee."

Trots sloot Van Stappershoef de avond af. „De opkomst was boven verwachting. West Betuwe heeft veel te bieden: cultuurhistorie, rivieren, het buitenleven, fruit." Hij gaat nu alle ideeën bij elkaar brengen. In de eerste helft van 2020 staat het beleid op de agenda van de raad.