Laatste dienst ds. Nico Raatgever

OPIJNEN Na een lange carrière als predikant in verschillende plaatsen in Nederland gaat ds. Raatgever voor het laatst voor op 20 oktober om 10.00 in de Hervormde Kerk te Opijnen, in een gezamenlijke dienst met de Hervormde gemeente Tuil.

Ds. Nico Raatgever heeft van september 1983 tot en met 1989 in Tuil en van 1984 tot 1989 in Opijnen gestaan. Hij is hier als hulpprediker begonnen en werd in 1986 aangesteld als predikant. Muzikale medewerking in deze dienst wordt verleend door het Christelijk Gemengd koor Soli Deo Gloria uit Herwijnen , onder leiding van Ruben Weverling uit Gorinchem. Organiste is Janneke Bragt.

Na de dienst is er gelegenheid om ds. Raatgever en zijn vrouw te ontmoeten in het Hervormd Centrum naast de kerk. Iedereen is welkom.