Reorganisatie politie ook merkbaar in Geldermalsen

GELDERMALSEN - De politie in Nederlands is bezig met een grootscheepse reorganisatie. Doel is om zo te groeien naar één nationale politie. Bert Stronks, teamchef team De Waarden: ,,Deze verandering is ook echt nodig. De laatste grote verandering bij de politie was twintig jaar geleden de overgang van Rijks- en Gemeentepolitie naar de Regionale Politie. Sinds die tijd is er echter zoveel veranderd dat ook wij moeten veranderen.''door Sophie van Hogendorp@sophiehogendorpDe Nationale Politie bestaat uit tien eenheden plus een landelijke eenheid. Deze landelijke eenheid houdt zich voornamelijk bezig met zaken als toezicht op het water en in de lucht. Team De Waarden, het team van Stronks, valt onder de eenheid Oost-Nederland en bestaat uit Buren, Culemborg, Geldermalsen, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Lingewaal, Tiel en Zaltbommel. De verantwoordelijkheid over de negen gemeenten is verdeeld over vier teamchefs, Stronks is er hier één van. Stronks: ,,De focus in het hele gebied ligt dit jaar op de onderwerpen woninginbraak, jeugdoverlast en geweld.''In de nieuwe politiestructuur krijgt de wijkagent een belangrijke functie. Stronks: ,,In De Waarden wordt het aantal wijkagenten bijna verdubbeld. Hiermee krijgen we er geen banen bij, maar er gaan functies verschuiven. De bedoeling is dat de wijkagenten het gezicht van de wijk worden.'' De sollicitatieprocedure voor de wijkagenten is nu in volle gang. Stronks verwacht dat de nieuwe wijkagenten halverwege 2015 van start gaan.De verandering van Regionale Politie naar Nationale Politie heeft ook het sluiten van bureaus tot gevolg. Eén van de bureaus die gaat sluiten is dat in Geldermalsen. Stronks: ,, De reden daarvan is dat er veel meer centrale sturing komt.''Lees meer in het Nieuwsblad Geldermalsen van donderdag 15 januari.