Restafvalteller toont aantal keer restafvalcontainer aan de weg

GELDERMALSEN - Op www.avri.nl kunnen inwoners van de tien Avri-gemeenten via de 'Restafvalteller' inzicht krijgen in hoe vaak zij de grijze container voor restafval aan de weg hebben gezet of hoe vaak zij de ondergrondse container voor restafval hebben gebruikt. De Restafvalteller toont daarnaast het bedrag dat men betaalt voor het aantal keer dat het restafval is aangeboden. Via de website van Avri, die onlangs geheel is vernieuwd, kunnen inwoners tevens veel afvalzaken online regelen en melden.Het nieuwe afvalbeleid Goed Scheiden Loont, waarbij men betaalt per keer dat men restafval aanbiedt, is nu bijna een jaar van kracht. De eindafrekening van het aantal keer dat men in 2014 restafval heeft aangeboden, verstuurt Belasting Samenwerking Rivierenland (BSR) eind januari 2015. De Restafvalteller geeft inwoners van de Avri-gemeenten nu al inzicht in de te verwachten kosten. Voor toegang is inloggen met de DigiD van de persoon die de aanslag afvalstoffenheffing van BSR ontvangt noodzakelijk. Twee weken na het aanbieden van restafval zijn de gegevens zichtbaar. De teller geeft aan wanneer de aanbiedingen hebben plaatsgevonden en welke kosten hiermee zijn gemoeid. Door nu al in te loggen wordt men eind januari niet verrast door de hoogte van de aanslag. Het basistarief dat iedereen betaalt, onafhankelijk van het aantal keer dat men restafval aanbiedt, wordt niet getoond.Op de nieuwe website die Avri onlangs lanceerde, staat het gemak waarmee inwoners de site gebruiken centraal. De site is zo ingericht dat de bezoeker snel vindt waar hij naar zoekt. Online kan men afvalzaken melden en regelen zoals het omruilen van een container, melden dat het afval niet is opgehaald of een container als vermist opgeven. Inwoners van de gemeenten Neerijnen en Neder-Betuwe, waar Avri het beheer van de openbare ruimte uitvoert, kunnen daarnaast via de site een melding of klacht over bijvoorbeeld kapot straatmeubilair, overlast van gemeentelijk groen of een kapotte riolering aan Avri doorgeven. Het blijft ook mogelijk om voor al deze zaken naar Avri te bellen. De site is volgens de webrichtlijnen voor overheidsorganisaties ontwikkeld. Dit houdt in dat de informatie toegankelijk is voor visueel gehandicapten.Info: www.avri.nl, 0344-585353.