Reumafonds haalt 1631,63 euro op in Beesd en Rhenoy

BEESD Het Reumafonds bedankt alle collectanten en bewoners in Beesd en Rhenoy voor hun grote inzet en bijdrage aan de landelijke collecteweek. Tijdens de collecte van 13 t/m 18 maart is in Beesd en Rhenoy in totaal 1631.630euro opgehaald. Met deze donaties financiert het Reumafonds wetenschappelijk onderzoek om reuma te bestrijden.

De afgelopen 90 jaar heeft het Reumafonds al veel bereikt in de strijd tegen reuma. De sleutel om reuma helemaal de wereld uit te helpen is nog meer wetenschappelijk onderzoek. Het Reumafonds is de belangrijkste financier van onafhankelijk wetenschappelijk reumaonderzoek in Nederland. Het fonds is volledig afhankelijk van giften van particulieren en bedrijven. Naast het financieren van wetenschappelijk onderzoek geeft het Reumafonds voorlichting, ondersteunen we patiëntenactiviteiten en komen we op voor de belangen van mensen met reuma bij politiek en zorg. Dat brengt ons dichter bij een wereld zonder reuma. We zijn blij met iedere gift die hieraan bijdraagt.

Bankrekeningnr: NL86RABO0123040000, Amsterdam. www.reumafonds.nl