ReumaNederland bedankt Beesd en Rhenoy

BEESD ReumaNederland bedankt alle collectanten, comitéleden en bewoners in Beesd en Rhenoy voor de grote inzet en bijdrage aan het prachtige resultaat van de collecte. In de landelijke collecteweek van 18 tot en met 23 maart is in Beesd en Rhenoy in totaal 1.744,31 euro opgehaald.
Hiermee levert de regio een belangrijke bijdrage aan de reumabestrijding in Nederland.
Giro 324, Amsterdam. www.reumanederland.nl