Rijdende School al 60 jaar onderweg voor goed onderwijs

GELDERMALSEN Stichting Rijdende School uit Geldermalsen verzorgt het (primair) onderwijs aan kinderen van kermisexploitanten en circusmedewerkers. Dit gebeurt in mobiele scholen op locatie. De oranje-crème wagens van de Rijdende School zijn dan ook een bekend verschijnsel op de Nederlandse kermisterreinen en bij de circussen die in Nederland reizen.

,,Voor kinderen die niet in de gelegenheid zijn om een van de scholen te bezoeken (bijvoorbeeld omdat zij in het buitenland reizen, of vaak op erg kleine kermissen komen) hebben we een vorm van afstandsonderwijs ontwikkeld. Kinderen krijgen hierbij een laptop met mobiele internetverbinding ter beschikking en volgen online de lessen", aldus Wieke Heikoop, van de stichting.

De eerste Rijdende School was in 1955 op de kermissen in Nederland te zien. Op initiatief van een aantal Groningse ouders en een aantal enthousiaste onderwijspioniers, ondersteund door kermisbonden, werd Stichting Rijdende School opgericht. Ouders wilden de keus hebben tussen het internaat en meereizen. Het werd een succes en al spoedig verschenen er een tweede, derde en vierde school. De organisatie groeide flink door en toen in 1985 de basisschool het licht zag, konden ook de kleuters op de kermissen en bij de circussen de Rijdende School bezoeken.

Het wagenpark groeide in de jaren uit tot 13 grote scholen (waar 5 tot 15 kinderen les in kunnen krijgen), 7 minischolen (voor kleine groepen, tot 5 kinderen) en 3 lesbussen (voor individuele begeleiding op locatie).

Maar niet alleen het wagenpark evolueerde mee met de situatie, ook het onderwijs bleef volop in beweging. In 1955 werkten de kinderen in de eigen taal en rekenmethode van de Rijdende School. In de winter wisselden ze regelmatig van methode, omdat de "winterschool" vaak een andere methode hanteerde. In 1986 werd van dit principe afgestapt en nu kunnen onze leerlingen de boeken van de winterschool gewoon meenemen op de reis. Dit vraagt natuurlijk behoorlijk wat van de leerkrachten, die nu met de meest gebruikte methodes van Nederland moeten kunnen werken. En dat met leerlingen uit groep 1 tot en met 8 bij elkaar.

AFSTANDSONDERWIJS Op onderwijskundig gebied grijpt de Rijdende School alle mogelijk middelen aan om het onderwijs te verbeteren. Ons afstandsonderwijs is daar slechts één voorbeeld van. Leerstof wordt gepland via een digitaal systeem, dat de leerkracht overzicht geeft in de groep van volgende week. ,,Al onze scholen beschikken over een 4G-netwerk en het gebruik van sociale media in ons onderwijs is gemeengoed geworden."

In de beginjaren werden er alleen onderwijzersechtparen aangenomen. De man werd hoofd der school, de vrouw ondersteunde het onderwijs. Een groot rijbewijs hebben was een must, want de school en bijgeleverde woonwagen werden door de onderwijzers zelf verplaatst. Tegenwoordig kent het team 31 leerkrachten. Vijf chauffeurs zorgen ervoor dat de scholen op hun plaats worden gezet, en tevens onderhouden zij het wagenpark en werken aan de nieuwbouw van scholen. De administratie kent een bezetting van 4 personen. Zij zorgen dat alle administratie rond de kermissen en circussen op rolletjes verloopt. Daarnaast is er nog een planner, die ervoor zorgt dat de juiste wagens met de juiste personen op de juiste plaats terechtkomen. Dit alles onder leiding van een team van twee directeuren.

,,Uiteraard zijn we trots op ons werk en onze school. Het 60-jarig bestaan zal dan ook niet ongemerkt voorbij gaan", aldus Heikoop. ,,Speciaal voor deze gelegenheid heeft oud-collega Jacques Weerts een prachtig fotoboek samengesteld dat de sfeer en achtergrond van ons werk prachtig weergeeft. Behalve feest voor de leerlingen en de medewerkers willen we stilstaan bij dit jubileum middels een conferentie, bedoeld voor de leerkrachten waar onze leerlingen in de winter les van krijgen en andere relaties. Op dezelfde dag is er een receptie om andere betrokkenen in de gelegenheid te stellen ons te feliciteren."

Conferentie en receptie zullen plaats vinden op woensdag 15 april in een spiegeltent naast het kantoor, Rijnstraat 74 te Geldermalsen. De aanvang van de conferentie met als ondertitel "Grenzeloos leren" is 14.30 uur. Aansluitend is er een receptie, die van 17.00 uur tot 19.00 uur zal duren. Tijdens deze receptie wordt de nieuwe minischool ten doop gehouden.