• Google Streetview

Rondweg Geldermalsen en Waardenburg op programma

GELDERMALSEN De A2 en de A15 slibben steeds vaker dicht ter hoogte van West Betuwe. Het leidt tot sluipverkeer op regionale wegen met consequenties voor de leefbaarheid. Ook de bereikbaarheid van de regio komt in het gedrang. De problematiek staat echter niet hoog op de agenda van het Rijk. Daar wil de regio Rivierenland wat aan doen.

door Wim Timmermans
West Betuwe trekt, net als de andere regiogemeenten, vier jaar lang één euro per inwoner uit. Zo ontstaat een regionale pot met één miljoen euro. Daarmee wordt onderzoek gedaan naar oplossingsmogelijkheden van de problemen rond de A2 en de A15. En daarmee kan vervolgens een concrete lobby worden opgetuigd naar provincie en rijk.

Het regionale Uitvoeringsplan Mobiliteit geeft prioriteiten voor onderzoek en voor lobby aan. Voor West Betuwe staan een rondweg Geldermalsen – Buurmalsen, inclusief een nieuwe Lingebrug, en een rondweg Waardenburg op de agenda.

Over het belang van de rondweg Waardenburg was geen enkele twijfel. Maar er was wel discussie over de rondweg Geldermalsen. Diane de Zeeuw (VVD) was huiverig: „de A2 en de A15 staan tot ver in 2030 niet op de rijks agenda. En nu moeten wij het oplossen. De A15 is inmiddels een levensgevaarlijke snelweg geworden met regelmatig dodelijke ongelukken." Ze uitte twijfels over het nut van een rondweg Geldermalsen met een tweede Lingebrug. Een snelle route vanaf de A15 naar Culemborg creëert volgens haar extra sluipverkeer. Rita Boer (D66) betoogde dat West Betuwe niet moet meebetalen aan een tweede Lingebrug en dat extra sluipverkeer hoe dan ook niet gewenst is.

Gijsbert van de Water: „Er komt gewoon twee keer 400.000 euro beschikbaar om de te lobbyen voor goede oplossingen voor de lokale problemen met de A2 en de A15." Fred Temminck (CU) pleitte voor „robuuste, duurzame en slimme oplossingen." Jur van der Lek (GL) wees op het belang van „snelle fietspaden, elektrisch openbaar vervoer en de trein." Klaartje de Heus (DB) stelde: „het gaat alleen nog maar om een onderzoek."

Wethouder Ton van Maanen bezwoer dat het nog niet om concrete uitvoering gaat. „Het geld is voor onderzoek- en lobby." Het Uitvoeringsplan Mobiliteit is unaniem vastgesteld in de gemeenteraad.