• Ab Donker

Ruim zes keer zoveel schade met jaarwisseling

GELDERMALSEN De overgang van 2014 op 2015 leek in de gemeente Geldermalsen relatief rustig verlopen. Na afloop van een brede inventarisatie blijkt de totale schade aan gemeentelijke eigendommen rond deze jaarwisseling echter toch behoorlijk groter te zijn dan het jaar daarvoor. Ging het toen om 'slechts' € 1.700,--, dit keer stopte de teller vooralsnog op een bedrag van € 10.500,--. De meeste schade had betrekking op afvalbakken en, verkeersborden. Grootste kostenpost betreft vervanging van een opgeblazen parkeermeter.

Ook de schade aan straatkolken is dit keer in het schadeoverzicht meegenomen (schade als gevolg van in de straatkolk ontploft vuurwerk). In totaal bedraagt de schade

€ 10.500,-- + € 20.480,-- (straatkolken) = € 30.980,--.

Net als voorgaande jaren heeft het gemeentebestuur de nodige preventieve maatregelen getroffen om de schade tot een minimum te beperken.

Het is niet bekend hoeveel schade er is aangericht aan particuliere eigendommen en eigendommen van bedrijven en instellingen.